50.000 zł – to kwota jaką Gmina Miejska Wałcz dofinansowała Rodzinny Ogród Działkowy
„Plony” w Wałczu. Otrzymane środki finansowe przeznaczone będą na remont domu działkowca.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 25 lipca 2022r. pomiędzy Gminą Miejską Wałcz reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza i Skarbnika Miasta Wałcz, a Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Plony” reprezentowanym przez przedstawicieli Zarządu ROD „Plony”.