Każdy działkowiec  wie, że sierpień to okres, w którym kontynuujemy letnie cięcie drzew – czereśni, wiśni, jabłoni, brzoskwiń i grusz.

W pierwsze dni miesiąca należy przeprowadzić cięcie jabłoni wczesnych odmian, których owoce wkrótce dojrzeją. W trakcie tego cięcia usuwa się lub skraca silne przyrosty roczne, które zasłaniają dostęp światła do owoców w środkowej części korony drzewa.

Usuwamy także jednoroczne pędy wegetatywne, tzw. wilki, na wszystkich jabłoniach i gruszach. Należy je wyłamywać bądź wycinać jak najbliżej miejsca wyrastania. Zabieg ten ma wpływ na jakość i wielkość plonu owoców.

Po zbiorach przeprowadzamy cięcie prześwietlające czereśni i wiśni. Zanim zabierzemy się do przycinania drzewek czereśni i wiśni, musimy wiedzieć, że innych zabiegów wymagają młode rośliny owocowe, a innych – starsze.

W przypadku młodych drzewek wiśni i czereśni wystarczy, że wytniemy gałęzie uschnięte i uszkodzone, a także te rosnące do wnętrza korony.

W przypadku drzewek starszych, warto zdecydować się na bardziej rozległe cięcie – takie, które wyreguluje koronę drzewka owocowego i zapewni jej równomierne oświetlenie. W tym celu należy wyciąć:

  • pędy gęsto osadzone,
  • pędy krzyżujące się ze sobą,
  • pędy deformujące bryłę korony,
  • tzw. wilki, czyli pędy wegetatywne rosnące pionowo.

W przypadku wiśni można także znacznie przyciąć gałęzie, które mają ponad 3 lata – jest małe prawdopodobieństwo, że wyrosną na nich pąki odpowiedzialne za owocowanie. 

Nie należy ucinać młodych, zdrowych pędów wiśni – to na nich wyrosną pąki kwiatowe i to one zapewniają  największe plony.

Przycinanie czereśni przebiega z reguły mniej inwazyjnie, jej korona jest bowiem mniej gęsta od korony wiśni. Czereśnia ma także inne preferencje dotyczące plonowania – najwięcej owoców pojawia się na gałęziach 2- i 3-letnich. Przycinając drzewka czereśni, zadbajmy więc o to, aby nie pozbawiać ich tych cennych pędów.

Po zbiorach owoców należy przeprowadzić także cięcie śliw, które mają najczęściej pokrój wrzecionowaty. Aby zmniejszyć i rozluźnić korony pojedyncze konary trzeba wyciąć całkowicie lub skrócić za odpowiednio ukierunkowanym odgałęzieniem.

Niezależnie od tego, jak wiele pędów drzewek owocowych mamy do przycięcia, ważne jest, by na ten zabieg pielęgnacyjny wybrać pogodny i bezdeszczowy dzień. Miejsca po przycięciu pędów należy później odpowiednio zabezpieczyć: specjalistyczną maścią ogrodniczą lub białą farbą emulsyjną o działaniu przeciwgrzybiczym (z dodatkiem np. Topsinu).

          Tuż po zbiorach owoców prześwietla się krzewy porzeczek. Zabieg ten stosujemy po to aby światło docierało do całego krzewu. Podobnie należy postąpić z krzewami agrestu.

Sierpień to także dobry czas na sadzenie, przesadzanie i rozmnażanie roślin.

Truskawki powinniśmy sadzić w nowy miejscu co 3-4 lata. Zapobiega to rozwojowi szkodników i patogenów glebowych. Najlepszymi terminami sadzenia truskawek jest kwiecień-maj oraz koniec lipca-sierpień. Jeżeli uprawiamy truskawki na naszej działce, to sierpniu możemy wykorzystać sadzonki z rozłogów, z gołym korzeniem. Sadzonki w pojemnikach możemy sadzić przez cały sezon, do końca września.

Jakkolwiek truskawki nie należą do roślin żarłocznych ale przygotowując dla nich miejsce warto zasilić glebę kompostem, do którego można dodać trochę trocin, zmielonej kory bądź igliwia.

Gleba powinna mieć odczyn kwaśny (pH 5,5-6,2). W środowisku obojętnym lub zasadowym truskawki słabo rosną i owocują. Ponadto wymarzają. Dzieje się to tak z powodu niemożności przyswajania składników pokarmowych. Dlatego należy pamiętać, że gleby pod truskawki oraz samej uprawy NIGDY NIE WAPNUJE SIĘ.

W sierpniu również na warzywniku, poza pieleniem i zbieraniem plonów, mamy sporo do zrobienia.

Pomidory ogławiamy za piątym gronem, pozostawiając 1-2 liście. Pozwoli to roślinom na odpowiednie wykształcenie owoców z zawiązków już istniejących. Wycinamy także dolne liście, szczególnie mające kontakt z ziemią, ze zmianami fizjologicznymi i chorobowymi. Zabieg ten prowadzi do prześwietlenia krzewów pomidorów i nie ma wpływu na plonowanie, albowiem rośliny w bardzo małym stopniu wykorzystują je w swoim rozwoju. Nadal usuwamy także pędy boczne wyrastające w kątach liści.

W drugiej połowie sierpnia należy ogłowić też stożki wzrostu na pędach dyni i papryki.

Po zakończeniu zbiorów wczesnych odmian fasoli nie wyrywamy z gleby całych roślin, ale obcinamy je tak aby bryła korzeniowa pozostała w ziemi. Powodowane jest to tym, że w bryle korzeniowej roślin bobowatych rozwijają się tzw. brodawki korzeniowe, mające zdolność magazynowania azotu atmosferycznego. Brodawki te są doskonałym zasobem łatwo przyswajalnego azotu do wykorzystania w następnym sezonie wegetacyjnym, który nie jest wypłukiwany z gleby przez deszcze.

         Po 15-sierpnia możemy rozpocząć sadzenie roślin cebulowych kwitnących wiosną, m.in. hiacynty, zimowity, krokusy jesienne, tulipany czy lilie. Zaleca się, aby rośliny cebulowe przez nas uprawiane, po przekwitnięciu powinny być wykopane i przesuszone, a następnie sadzone – nawet w tym samym miejscu. Pozwala to na usunięcie roślin chorych oraz zapobiega drobnieniu cebul kwiatowych.

Aby rośliny cebulowe mogły wcześnie zakwitnąć, muszą wykształcić silne korzenie jeszcze przed nadejściem mrozów. Dlatego ważne jest, aby w odpowiednim momencie trafiły do gruntu. Najwcześniej sadzimy, łatwo wysychające w czasie przechowywania, cebulki szachownicy cesarskiej, przebiśniegów i śnieżyc oraz narcyzy. Ukorzeniają się wolno i wymagają dość wysokiej temperatury podłoża.

Inne rośliny cebulowe, np. tulipany, hiacynty, szafirki, sadzi się do połowy października.

Koniec sierpnia to także doskonały czas na sadzenie i rozmnażanie piwonii, kosaćców, złocieni. Warto pamiętać o tym, że do rozmnażania najlepiej nadają się rośliny, które mają przynajmniej pięć lat. Należy je ostrożnie wykopać, aby nie uszkodzić korzeni i podzielić karpę. Dzielimy w ten sposób aby powierzchnia cięcia była jak najmniejsza oraz każda z części miała od 3 do 5 silnych i zdrowych pąków.

Musimy pamiętać aby z końcem sierpnia zakończyć nawożenie trawnika. Nawozić można jeszcze rośliny wieloletnie ale nawozami jesiennymi, które nie zawierają azotu.