W dniu 14.07.2022r. odbyło się XXXVIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie.
Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu
udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Olejniczak
oraz członkowie Okręgowego Zarządu.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia było:

Przedstawienie wniosków z posiedzenia KZ PZD dotyczącego wspólnego projektu ARiMR I PZD zatytułowanego: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Omówienie realizacji dotychczasowych przedsięwzięć związanych z realizacją projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Przedstawienie dotychczasowych działań w sprawie „Konkursu 40-lecia”.

Sprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania ROD okręgu.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.