W dniu 30.06.2022r. odbyło się drugie w 2022 roku posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. Posiedzenie otworzył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu udział wziął Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński oraz członkowie Okręgowej Rady.

W trakcie posiedzenia nadano medale 40-lecia PZD dla Prezydenta Miasta Koszalina oraz trzem działkowcom zasłużonym dla Polskiego Związku Działkowców.

Po nadaniu medali głos zabrał Prezydent Miasta Koszalina, który w swojej wypowiedzi przekazał Okręgowej Radzie informację o pozostawieniu ROD „Kolejarz” w Koszalinie w dotychczasowej lokalizacji.

Główne zagadnienia posiedzenia to przedstawienie: informacji Prezesa OZ PZD z działalności Okręgowego Zarządu za pierwsze półrocze 2022r., zbiorczych preliminarzy finansowych ROD okręgu oraz zbiorczego sprawozdania finansowego ROD okręgu.

Dokonano ceny działań organów PZD koszalińskiego okręgu w pierwszej połowie 2022 roku oraz organizacji i realizacji walnych zebrań sprawozdawczych
w 2022r.

Omówiono także organizację konkursów PZD w 2022r. tj.

1.        „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku
           Działkowców w 2022 roku”

2.        Konkurs pn. „Warzywnik Roku 2022”.

3.        Konkurs pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”.

4.       Konkurs pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.