W dniu 18.05.2022r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Wałcz
Pana Macieja Żebrowskiego z Prezesami Zarządów ROD, w którym uczestniczył
Prezes Okręgu OZ PZD Pan Marian Sekulski.

Na spotkaniu omówiony został temat dotacji dla ROD w Wałczu. Padły
propozycje Prezesów ROD przyznawania dotacji w zależności od ilości
działek lub zastosowanie współczynnika większa ilość działek większa
dotacja.

W trakcie spotkania Burmistrz Maciej Żebrowski stwierdził, że w 2022r.
przeznaczy dla ROD dotację w wysokości 50000 zł.

Odbyło się także spotkanie w Starostwie Powiatowym w Białogardzie,
w którym uczestniczył starosta Piotr Pakuszto, przedstawiciele ARiMR
oraz prezesi ROD z terenu Białogardu. Omówione została sprawa powołania
tzw. kontaktu prezesów ROD przy starostwie. Starosta zaproponował daleko
idącą współpracę ROD poprzez spotkania z pracownikami wydziałów geodezji,
budownictwa i środowiska. Starostwo opracuje własny program grantowy
dla ROD z przeznaczeniem środków finansowych na ogrody.

Ponad to Pan Starosta zaproponował wspólne zorganizowanie święta plonów
w Białogardzie w 2022r. wraz z działkowcami, zarządami ROD oraz OZ PZD
w Koszalinie.

Przedstawiciel ARiMR omówił programy, z których działkowcy mogą skorzystać,
i jakie projekty mogłyby być realizowane przez ROD. Zaoferował także pomoc przedstawicieli
ARiMR w wypełnianiu wniosków o przyznanie grantów dla ROD.

Poinformował, że 19.05.2022r. odbędzie się szkolenie pracowników ARiMR gdzie zapozna
działkowców z komunikatorem transmisji szkolenia.