Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie informuje, że w siedzibie OZ przy ulicy Sezamkowej 16
można otrzymać bezpłatnie broszury: „Zalecenia z ochrony roślin dla działkowców w 2022r.”
oraz „Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki”.

Biuro OZ PZD czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.