OZ PZD w Koszalinie informuje, że w dniu 26.03.2022r. o godzinie 10.00
w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie rozpocznie się szkolenie
dla prezesów i sekretarzy zarządów ROD oraz obsługujących zebrania członków
Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD do organizacji i przeprowadzenia
walnych zebrań w 2022r.