Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie
w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

My, uczestnicy XXXIII posiedzenia OZ PZD w Koszalinie zdecydowanie potępiamy brutalną napaść Rosji na Ukrainę. Mówimy stanowcze NIE imperialistycznym zapędom Rosji w stosunku do wolnego i niepodległego państwa ukraińskiego. Nie akceptujemy pogardy władz rosyjskich dla życia ludzkiego, płonących miast ukraińskich, milionów ludzi koczujących na stacjach metra
i w piwnicach domów, niszczenia budynków mieszkalnych i infrastruktury. Wyrażamy swoją jedność z setkami tysięcy Ukraińców uciekających z własnego kraju przed wojną. Mówimy stanowczo STOP WOJNIE.

Wzywamy prezydenta Putina i rosyjski rząd do natychmiastowego i bezwarunkowego  przerwania działań wojennych
i przejścia do pokojowego dialogu we wszystkich sprawach w warunkach pokoju i dążenia do porozumienia.

Wyrażamy solidarność z walczącym w obronie swojej ojczyzny Narodem Ukraińskim i mieszkającymi tam naszymi rodakami w tych trudnych dla nich chwilach.

OZ PZD w Koszalinie zachęca wszystkich działkowców i swoich sympatyków do udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do naszej ojczyzny poprzez: wpłacanie na wiarygodne konta środków finansowych; zakup różnego rodzaju rzeczy, które za pośrednictwem organizacji pomocowych można przekazać na front lub przekazać dla ludności ukraińskiej pozostałej w Ukrainie (wyposażenie wojskowe, środki opatrunkowe, środki higieny, ubrania, żywność)pomoc sąsiadom, którzy przyjęli pod swój dach ukraińskie rodziny; pomoc w załatwieniu spraw formalnych (zapisaniu do lekarza, znalezieniu szkoły);

Listy punktów zbiórek można znaleźć w mediach, na stronach internetowych i na portalach społecznościowych.

Pamiętajmy, że to, co „podarujemy” ludziom wróci do nas w dwójnasób.