Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 40/2022 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU
DZIAŁKOWCÓW z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD
„Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku
z tzw. „Polskim Ładem” w dniu 25.02.2022r. Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie
zorganizował kolejne szkolenie dotyczące zmienionych zasad rozliczania wynagrodzeń
w PZD w związku z „Polskim Ładem”. Szkolenie otworzył Prezes OZ PZD Pan Marian Sekulski.
Szkolenie przeprowadziła Główna Księgowa OZ PZD Pani Barbara Sienkiewicz.