Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 40/2022 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU
DZIAŁKOWCÓW z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD
„Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku
z tzw. „Polskim Ładem” w dniu 18.02.2022r. OZ PZD w Koszalinie zorganizował
w siedzibie OZ PZD w Koszalinie szkolenie dotyczące zmienionych zasad rozliczania
wynagrodzeń w PZD w związku z „Polskim Ładem”. Szkolenie otworzył Prezes OZ PZD
w Koszalinie Pan Marian Sekulski, szkolenie przeprowadziła Główna Księgowa OZ PZD
Pani Barbara Sienkiewicz.