Wydawnictwo „Działkowiec” na Swoim portalu www.mojogrodek.pl oraz na Facebooku organizuje co tydzień 30 minutowe, a raz w miesiącu 90 minutowe spotkania na żywo. Spotkania te są uzupełnieniem oferty czasopism oraz doskonałą okazją do promocji ruchu ogrodnictwa działkowego oraz programów opracowanych przez PZD popularyzujących potrzebę własnej produkcji warzyw i owoców, ochrony bioróżnorodności działki i klimatu. Spotkania mają również służyć zwiększeniu świadomości działkowców w zakresie przepisów obowiązujących w PZD