W dniu 18 listopada Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
przyjął uchwałę w sprawie oprocentowania pożyczek udzielonych w 2022 roku
na inwestycje i remonty Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Funduszu Samopomocowego Związku.
Oprocentowanie dla tych pożyczek w 2022r. wyniesie 3% w skali roku.