W dniu 28.12.2021 odbyła się konferencja delegatów w ROD „Centralny” w Koszalinie,
w której brał udział I Wiceprezes Okręgowego Zarządu Kazimierz Simiński.

W okręgu koszalińskim odbyło się 75 WZS na 81 ogrodów co stanowi 92,59 % ogrodów.

Ze względów sanitarnych w trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji delegatów
zachowano zalecenia polegające na założeniu i przebywaniu w maseczkach ochronnych
oraz zachowaniu dystansu społecznego.