Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przypomina o potrzebie dokonania sprawdzenia altan i innych obiektów działkowych pod względem zamieszkiwania ich przez osoby postronne.
W przypadku stwierdzenia takiego stanu rzeczy należy powiadomić straż miejską (policję),
najbliższy ośrodek pomocy społecznej oraz Okręgowy Zarząd.