OZ PZD w Koszalinie zwraca się do wszystkich działkowców z apelem o rzetelną postawę w czasie pandemii. Zagrożenia dla życia i zdrowia, koszty społeczne i gospodarcze ponoszone przez społeczeństwo z powodu szalejącej pandemii dają mandat do powszechnego zaangażowania się
w przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Charakter zagrożenia, z którym przyszło się zmierzyć społeczeństwu powoduje, że w istocie najwięcej zależy od nas wszystkich.

Tylko odpowiedzialna postawa społeczeństwa umożliwi pokonanie zagrożenia. W tym celu musimy wykorzystać każdą z dostępnych metod walki z COVID-19. Niepodlegające dyskusji jest to, że dla wyeliminowania zagrożenia konieczne jest przerwanie transmisji wirusa, tworzenie barier z tym związanych, w tym również powszechne używanie maseczek.

W przypadku wszystkich chorób wywoływanych przez wirusy istotną metodą walki z nimi
są szczepionki. Korzyści ze szczepień, w porównaniu z ryzykiem, jakie miałyby w przekonaniu antyszczepionkowców nieść, są nieporównywalne. Liczba zaszczepionych osób, które przyjęły szczepionki na COVID-19, obala jeden z głównych zarzutów wysuwanych wobec nich. Rzadko, który środek medyczny został tak masowo przebadany i zastosowany, jak szczepionki przeciw COVID.

W związku z tym OZ PZD w Koszalinie zwraca się do wszystkich działkowców i członków ich rodzin
z gorącym apelem o udział w szczepieniach, zgodnie z zaleceniami wydawanymi w tym zakresie.