W dniu 30.11.2021r. odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady PZD
w Koszalinie. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD Marian Sekulski.
W obradach wzięła udział Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena Pacewicz – Bejnarowicz.

Obrady rozpoczęły się od przyznania medali 40-lecia PZD i nadania złotych odznaczeń zasłużonym członkom Polskiego Związku Działkowców. Następnie ROD im. „Emilii Gierczak” w Koszalinie został uhonorowany pucharem z okazji 45-lecia powstania.

W kolejnym punktem obrad było wręczenie srebrnego medalu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Prezesowi OZ PZD Panu Marianowi Sekulskiemu. Udekorowania medalem dokonał Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan Zdzisław Jordanek

W trakcie obrad Prezes OZ PZD Pan Marian Sekulski przedstawił sprawozdanie
z działalności Okręgowego Zarządu za 11 miesięcy 2021r.

Podczas dyskusji poruszono wiele spraw dotyczących aktualnego funkcjonowania ROD okręgu. Najbardziej gorącą dyskusję wywołały tematy funkcjonowania OFK i realizacji uchwały nr 297/2020 KZ PZD z dnia 22.10.2020r., prowadzenia szkoleń w ogrodach oraz skarg działkowców.

Omówiono również prognozę budowy siedzib ROD w OZ PZD w Koszalinie.

Wyodrębnionym tematem w czasie posiedzenia był temat realizacji walnych zebrań w 2021r. Uczestników posiedzenia zapoznano z uchwałą Nr 373/2021 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie wytycznych dla jednostek i organów w PZD w zakresie działań wobec ROD, w których w 2021r. zaniechano odbycia walnego zebrania lub konferencji delegatów ROD.

W końcowej części obrad podjęto uchwały wynikających z obrad.