Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie mając na uwadze statutowy obowiązek organizowania, udzielania pomocy oraz poradnictwa w zakresie zagospodarowania ogrodów działkowych i działek rodzinnych,
a także prowadzenia upraw ogrodniczych przypomina Zarządom ROD okręgu koszalińskiego
o składaniu propozycji miejsca i terminu prowadzenia szkoleń dla nowych działkowiczów.

Składając propozycję należy brać pod uwagę okoliczności, iż pełne szkolenie trwa około 8 godzin wykładowych (lekcyjnych). Jeżeli szkolenie będzie planowane w dni robocze (popołudniu) to należy uwzględnić np. 2-3 tury tego samego szkolenia.

Propozycje te – ze wskazaniem 3-4 alternatywnych terminów szkoleń oraz miejsca
ich prowadzenia należy składać na adres Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie
do dnia 31.12.2021r.