Okres jesienno-zimowy jest szczególnym czasem w funkcjonowaniu ROD. Po zakończeniu prac przygotowujących działkę do okresu zimowego aktywność działkowców jest minimalna.

ROD pozornie wchodzą w stan uśpienia. Jest cicho i spokojnie. Wrażenie jak najbardziej złudne. Ogrody w tym okresie stają się obiektem zainteresowania osób nie uprawnionych do przebywania na ich terenie. Są to zazwyczaj bezdomni, osoby pozyskujące złom i wiele innych, które zaczynają „darzyć sympatią” pracę działkowców. Dlatego też ważną sprawą jest nawiązanie współpracy pomiędzy zarządami ogrodów z organami, które są odpowiedzialne za ochronę mienia, bezpieczeństwa i porządku.

OZ PZD w Koszalinie zaleca by przedstawiciele zarządów ogrodów wraz
z funkcjonariuszami policji (straży miejskiej, gminnej) dokonali sprawdzenia ROD pod względem przebywania w nich osób nieuprawnionych (bezdomnych lub osób działających na szkodę działkowców). Sprawdzeniu należy poddać najbardziej odległe zakątki ogrodów, wszystkie działki, altany i budowle działkowe, w których mogliby przebywać ludzie. Osoby spotkane podczas kontroli, których pobyt w ogrodzie będzie budził uzasadnione wątpliwości powinny zostać wylegitymowane oraz sprawdzone ich prawo do użytkowania działki.
W przypadku przypuszczenia, że jest to osoba bezdomna należy wskazać schronisko
do którego powinna się ona udać. Osoby, które nie będą potrafiły w żaden sposób wyjaśnić celu swojego pobytu w ogrodzie należy z niego wyprowadzić.

OZ PZD w Koszalinie zaleca również by z działek zabrać wszystkie wartościowe rzeczy, których utrata może stanowić stratę dla działkowców w przypadku ich kradzieży.