Zgodnie z uchwałą Nr 2/XXIX/2021 z dnia 04.11.2021r. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie postanowił powołać Zarząd Komisaryczny w ROD
im. Emilii Gierczak.

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem ROD im. E. Gierczak działkowcy powinni kierować
pod nr telefonu 601587443.