W dniu 04.11.2021r. odbyło się XXIX posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD
w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.

Głównymi tematami posiedzenia były:

  • bieżące funkcjonowanie ROD;
  • zabezpieczenie Zarządów ROD i działkowców przed nasilającą się pandemią COVID-19;
  • zabezpieczenie ROD przed zbliżającym się okresem zimowym;
  • przystępowanie ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych;
  • podjęcie stosownych uchwał;
  • sprawdzanie w sezonie zimowym czy nie było włamań do altan i czy nie zamieszkują w nich osoby postronne.

W posiedzeniu brali udział członkowie OZ PZD w Koszalinie i przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.