W dniu 21 października 2021r. odbyły się w Warszawie obrady Krajowej Rady PZD. Obrady odbyły się
w trybie on-line.

Podczas obrad członkowie Krajowej Rady omówili szereg zagadnień dotyczących funkcjonowania PZD. Podsumowano mi. przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021r., zatwierdzono „Wytyczne w sprawie projektowania i zakładania ROD”, dokonano analizy aktualnej sytuacji Związku.
W końcowej fazie obrad Krajowa Rada PZD podjęła cztery uchwały.

W obradach uczestniczył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski, który na najbliższych posiedzeniach zapozna członków Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu z przebiegiem obrad Krajowej Rady oraz przedstawi wnioski przyjęte w tym zakresie