Mimo, iż część gmin zabezpieczyła w budżecie na 2021 rok środki na dotacje dla ROD w ramach realizacji zadań inwestycyjno  – remontowych, obecnie żadne walne zebrania nie mogą zostać zwołane, w celu podjęcia uchwały w sprawie realizacji inwestycji lub remontów z wykorzystaniem tych środków. 

CZYTAJ DALEJ