Okręgowy Zarząd PZD przypomina o możliwości skorzystania z nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Informujemy, że wcześniej złożone wnioski przez niektóre ogrody zostały rozpatrzone pozytywnie przez Powiatowe Urzędy Pracy np. ROD Krokus w Złocieńcu. Proszę o aktywne działania w tej kwestii. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze OZ PZD w Koszalinie.

Dyrektor Biura OZ PZD Ryszard Nowak

CZYTAJ DALEJ