Funkcjonujące już oraz tworzone nowe ośrodki finansowo księgowe w okręgach, mają jeden podstawowy cel – usprawnić obsługę finansowo księgową ROD. Ośrodki są jednostkami pomocniczymi dla okręgu ale są jednocześnie jednostkami samofinansującymi się. Oznacza to, że nie pracują dla zysku lecz dla poprawy efektywności obsługi ogrodu. 

CZYTAJ DALEJ