UWAGA ZARZĄDY I DZIAŁKOWCY W ROD OKRĘGU !!!.

Szanowni Państwo. W związku z dynamicznie rozprzestrzeniającą się pandemią COVID -19, mając na uwadze bezpieczeństwo członków organów PZD i Działkowców w Okręgu zalecam Państwo ścisłe stosowanie się do przepisów określonych w Uchwale nr 295/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

Zaleca się w szczególności, maksymalne ograniczenia w kontaktach międzyludzkich między działkowcami a członkami organów PZD w ROD. Wszelkie kontakty powinny odbywać się tylko i wyłącznie w drodze kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Prosimy P.T. Działkowców o regulowanie płatności tylko w drodze operacji bezgotówkowych, poprzez wpłatę środków finansowych, najlepiej poprzez internet. Bezpośrednie kontakty z członkami zarządów ROD dopuszczalne są tylko w przypadku naprawdę wyjątkowych sytuacji i to tylko z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Na terenie ogólnym ROD, poruszamy się z obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren ogrodu osób postronnych. Nie wolno udostępniać działkowcom, oraz innym osobom korzystania ze świetlic i domów działkowca. Należy bezwzględnie odwołać wszelkie imprezy i spotkania w ogrodach, które mogłyby zgromadzić więcej, niż pięć osób. Powyższe ustalenia, obowiązują również w kontaktach z członkami okręgowego zarządu i pracownikami biura okręgu. Osobisty kontakt jest możliwy tylko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania, pod warunkiem ścisłego przestrzegania wymogów sanitarnych – dezynfekcja, maseczka, dystans społeczny.

Prezesi zarządów ROD dopilnują, aby na tablicach informacyjnych w ogrodach były wyeksponowane dane kontaktowe do zarządu ROD w postaci numerów telefonów i adresów poczty e-mail. Jednocześnie, przypominam prezesom zarządów ROD, o konieczności wykonywania wszystkich niezbędnych czynności administracyjnych zabezpieczających funkcjonowanie ROD, jak chociażby bieżące regulowanie płatności w stosunku do dostawców mediów czy innych usług.

Apelujemy do Państwa o poważne potraktowanie zaleceń i ścisłe przestrzeganie wprowadzanych przez władze państwowe i lokalne obostrzeń zapewniających nasze bezpieczeństwo przeciwepidemiczne.

Zaplanowane na dzień 7, 14 i 21 listopada szkolenia dla członków zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych są odwołane.

Prezes Okręgu PZD Marian Sekulski

Dyrektor Biura OZ PZD Ryszard Nowak

Uchwała nr 295/2020