Stanowisko ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu suszy.

Przedstawiony projekt ustawy nie zabezpiecza praw działkowców i stowarzyszenia ogrodowego zgodnych z ustawa o ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wyraźnie reguluje tok postępowania odszkodowawczego za naniesienia i nasadzenia na gruncie , co jest własnością działkowca oraz infrastrukturę ogrodową, co stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego.

CZYTAJ DALEJ