W dniu 30 września 2020 roku odbyło się IV posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD Marian Sekulski. W obradach uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Genowefa Kotewicz. Posiedzenie było poświęcone omówieniu głównych problemów funkcjonalizowania Okręgu i ROD oraz podjęciu decyzji normujących funkcjonowanie ROD w okręgu.

CZYTAJ DALEJ