W dniu 23 września 2020 roku Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD z miasta Koszalina Prezes ROD im. Emilii Gierczak Władysław Karabanik spotkał się z Prezydentem Miasta Piotrem Jedlińskim. Celem spotkania było omówienie i ustalenie zasad współpracy władz miasta z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Koszalinie, w tym również finansowego wspierania ich działalności. Spotkanie było owocne o czym świadczy fakt, że zarządy ROD mogą składać w najbliższym czasie wnioski o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć w ROD. W związku z tym w dniu 29 września odbędzie się posiedzenie Kolegium Prezesów ROD miasta Koszalina celem określenia priorytetów w zakresie potrzeb inwestycyjno-remontowych i opracowania stosownych wniosków o dofinansowanie tych przedsięwzięć.

Dyr. Biura OZ PZD Ryszard Nowak