CIĘCIE LETNIE DRZEW

Po zakończeniu formowania młodych drzew, które to czynności wykonujemy wczesną wiosną, z różnych powodów wykonujemy cięcia letnie. Zasady i powody cięcia letniego zostaną omówione w dalszej części opracowania, z podziałem na poszczególne gatunki drzew.

CZYTAJ DALEJ