JAK POPRAWIĆ GLEBĘ NA DZIAŁCE

Gleby na działkach ogrodowych mają bardzo zróżnicowane pochodzenie. Ponieważ Rodzinne Ogrody Działkowe są zorganizowane głównie na terenach nieużytków rolnych, to gleby naturalne na nich mają niekorzystne dla rozwoju roślin właściwości albo są one sztucznie utworzone – przez nawiezienie ziemi rodzajnej.

CZYTAJ DALEJ