KZ PZD zajął stanowisko w sprawie podwójnych opłat za wywóz śmieci z terenów ROD – 17.07.2020

W związku z trwającym procesem dostosowywania przez rady miast i gmin przepisów miejscowych do zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, który został wydłużony do końca 2020 r. pojawił się problem obciążania ROD podwójnymi opłatami za wywóz śmieci.

CZYTAJ DALEJ