W związku z trwającym stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dalszym ciągu ogromne znaczenie ma ograniczenie bezpośrednich kontaktów ludzkich w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne przedłużenie czasowych ograniczeń w  korzystaniu z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD (aż do odwołania) w celu zminimalizowania liczby osób przebywających zarówno na działkach w ROD, jak na terenach wspólnych ROD.

CZYTAJ DALEJ