Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku zajmował się tematem kolegiów prezesów. Związek od lat przykłada dużą wagę do tworzenia i funkcjonowania kolegiów prezesów, których rola polegająca głównie na reprezentowaniu wspólnych interesów ROD na danym terenie – jest nieoceniona. W kraju funkcjonuje 287 kolegiów prezesów, które obejmują swoim działaniem 2997 ROD w całym kraju.

CZYTAJ DALEJ