Proszę zapoznać się z zamieszczonym na stronie PZD i naszej stronie internetowej opublikowanym Zarządzeniem nr 9/2020 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie funkcjonowania biur rodzinnych ogrodów działkowych PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.

Zawarte w Zarządzeniu ustalenia należny niezwłocznie wdrożyć do praktyki funkcjonowania zarządów ROD, niezależnie od wielkości i możliwości organizacyjnych rodzinnego ogrodu działkowego. W przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych należy zapewnić ciągłość funkcjonowania biur (siedzib) ogrodów z przestrzeganiem ustanowionych ograniczeń przeciw epidemicznych. Za wdrożenie do praktyki funkcjonowania zarządów ROD ustaleń zawartych w Zarządzeniu nr 9/2020 Prezesa PZD odpowiedzialni są prezesi zarządów ROD.

Prezes Okręgu

Marian Sekulski