Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 kwietnia 2020 r. – 15.04.2020

W dniu 15 kwietnia 2020 r. Prezes Polskiego Związku Działkowców wydał Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie funkcjonowania biur rodzinnych ogrodów działkowych PZD  w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.

CZYTAJ DALEJ