13 listopada br. na terenie Koszalina Straż Miejska, Policja i MOPR przeprowadzili na terenie miasta akcję poszukiwania osób bezdomnych koczujących poza schroniskami. Teren poszukiwań obejmował również tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Sprawdzono wszystkie prawdopodobne miejsca bytowania osób bezdomnych. Spotkane osoby były namawiane do przejścia do schronisk dla osób bezdomnych. Zwracano również uwagę na bezpieczeństwo szczególnie ,przeciwpożarowe osób , które zostały znalezione w miejscach przebywania. Zarządy ROD zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez okręgowy zarząd ze Strażą Miejska udostępniły tereny ogrodów w celu ustalenia liczby i miejsc przebywania takich osób na terenie ogrodów. W kilku przypadkach spotkane osoby zostały wylegitymowane i skierowane do schroniska. Należy stwierdzić, że na terenie ogrodów przebywanie osób bezdomnych jest incydentalne. Tym nie mniej zarządy ogrodów powinny na stałe monitorowa sytuację i być w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami miejskimi. Akcja poszukiwania osób bezdomnych będzie cyklicznie powtarzana.

R.N