Krajowy Zarząd PZD przypomina, że 1 października 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT (DZ.U. poz. 1935). Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Najważniejsze zmiany dotyczą: – zmniejszenia stawki podatku dla dochodów z I progu podatkowego z 18% do 17%, – zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na 250zł; dla osób dojeżdżających na 300zł, – zmiany kwoty zmniejszającej podatek z 548,30 zł na 525,12 zł. – wprowadzenia rozwiązań przejściowych, obowiązujących w ostatnich 3 miesiącach 2019r. i przy sporządzaniu rocznych sprawozdań podatkowych za 2019r.

CZYTAJ DALEJ