Nikt nie zwolnił nas od myślenia – 23.02.2018

Kierowanie ogrodem działkowym, nie jest wcale łatwe. Prezes zarządu sam temu nie podoła. Stąd konieczność bieżącej współpracy z pozostałymi członkami zarządu ogrodu, a w razie potrzeby z działkowcami. Jeżeli taka dewiza nie przyświeca w codziennej pracy, zaczynają się kłopoty.

CZYTAJ DALEJ

XIII plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie.

22 lutego 2018 roku na XIII plenarnym posiedzeniu obradowali członkowie okręgowego zarządu PZD  w Koszalinie. Tematem głównym posiedzenia było przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z  działalności OZ w 2017 roku oraz planów pracy i preliminarza wydatków na 2018 rok. Ponadto uczestnicy posiedzenia dokonali oceny obecnej sytuacji Związku i okręgu oraz podjęli uchwały dotyczące dalszego funkcjonowania okręgowego zarządu.

CZYTAJ DALEJ

Biuletyn Informacyjny nr 2/2018 – 22.02.2018

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym KR  m. in. o: XVIII posiedzeniu Krajowej Rady  PZD, podjętych przez Prezydium KR w dn. 8.12.2017 i 14.12.2017 r. uchwałach: w sprawie programu komputerowego DGCS System; w sprawie instruktorów ogrodniczych; w sprawie planu wydawniczego na 2018; przyznanych dotacji dla ROD. Ponadto o pracach nad „Programem Rozwoju ROD”, siedzibach dla zarządów ROD, nowelizacji Regulaminu ROD, działaniach PZD w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej, naradzie prezesów i dyrektorów biur,  kontrolach w ROD  oraz poborze wody przez ROD w świetle nowej ustawy Prawo wodne z 20.07.2017 r. Zachęcamy do czytania !

CZYTAJ  DALEJ

Miesięcznik „działkowiec” najczęściej kupowanym pismem ogrodniczym! – 20.02.2018

Miesięcznik „działkowiec” jest liderem sprzedaży wśród czasopism o tematyce ogrodniczej i działkowej. To namacalny dowód na to, że jest to pismo dobre i przydatne swoim czytelnikom, zwłaszcza działkowcom. Jak wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, miesięcznik „działkowiec” trwa na pozycji lidera sprzedaży wśród miesięczników ogrodniczych. To bardzo cenna informacja, świadcząca o niesłabnącym zainteresowaniu naszym pismem.

CZYTAJ DALEJ

WIOSENNY MARCOWY „Mój Ogródek” OD 20 LUTEGO W SPRZEDAŻY! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom! – 19.02.2018

W numerze przedstawiamy oryginalne gatunki ozdobne prowadzone w formie miniaturowego drzewka, na tzw. nóżce. Takie atrakcyjne okazy sprawdzą się zarówno w działkowych kompozycjach, jak i w donicy na balkonie czy trasie. W marcowym wydaniu pomagamy usystematyzować plan pracy w warzywniku, który obejmuje zarówno czynności wykonywane w pomieszczeniu (np. przegląd nasion) oraz bezpośrednio na grządce.

CZYTAJ  DALEJ