Na rynku dostępny jest już najnowszy, grudniowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek! W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znajdziecie m.in. świąteczne inspiracje oraz wiele innych aktualnych tematów przystających do specyfiki ogrodów działkowych. To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” – w bardzo korzystnej cenie i z gwarancją bezpłatnej dostawy!

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w PZD. W tym numerze: „Odwołanie od wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej”, „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w infrastrukturze ROD”, „Wyłączanie prądu […]

18 listopada 2023 roku w świetlicy Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbyło się kolejne w tym roku szkolenie dla nowych działkowców. Szkolenie przeprowadził okręgowy instruktor ds. ogrodniczych. W szkoleniu uczestniczyli działkowcy (nowi użytkownicy działek) z ROD „Centralny”, ROD „Jamno” oraz ROD „Camping” w Koszalinie, a także z ROD „Słonecznik” w Sianowie.

Zgodnie z Programem Oświatowym PZD podczas szkolenia omówione zostały: akty prawne określające działanie Związku (Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 r., Statut PZD i Regulamin ROD), prawa i obowiązki działkowca, zasady organizacji i modernizacji działek według „Otwartego […]

Szkolimy się! W dniach 28 października w Koszalinie i 4 listopada w Darłowie odbyły się szkolenia dla nowych osób, które nabyły prawo do użytkowania działki w ROD poszerzając tym samym działkową społeczność w naszym Okręgu.

Szkolenie w formie wykładu przy pomocy prezentacji multimedialnych i na terenie ogrodu przeprowadził okręgowy instruktor ds. ogrodniczych, zachęcając jednocześnie uczestników do czynnej dyskusji i wymiany dotychczasowych ogrodniczych doświadczeń. Tematyka szkolenia obejmowała główne założenia Programu Oświatowego opracowanego przez Jednostkę Krajową PZD […]

„Przyjazne ogrody 2023”. Znamy zwycięskie ROD z Pomorza Zachodniego. W piątek, 20 października br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz wręczył nagrody najbardziej aktywnym na Pomorzu Zachodnim Rodzinnym Ogrodom Działkowym – laureatom konkursu „Przyjazne ogrody 2023”.

Konkurs skierowany był do stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD w regionie. Ocenione zostały inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące na terenie danego ROD w ciągu ostatnich 3 lat. Ocenie podlegały m.in. organizowane inicjatywy prospołeczne; wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne; inicjatywy na […]

W dniu 21 października 2023 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbył się kolejny etap szkolenia dla zarządów ROD okręgu koszalińskiego.

Szkolenie było poświęcone istotnym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem zarządów ROD w tym w szczególności: sprawozdawczości finansowej oraz zbliżającą się kampanią sprawozdawczo wyborczą w 2024 roku (zaplanowano na 2024 rok kolejne szkolenie niezwłocznie po otrzymaniu materiałów z ZK PZD). W szkoleniu […]

W siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie w dniu 14 października 2023 roku odbyło się szkolenie dla członków zarządów ROD.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie zarządów ROD – prezesi, sekretarze oraz skarbnicy zarządów. Podczas szkolenia poruszono szereg istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem zarządów. Szkolenie było jednocześnie platformą wymiany doświadczeń. Ponadto podczas szkolenia szeroko zostały omówione zagrożenia dla dalszego funkcjonowania i gwarancji […]

Informacja w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii oraz Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 października 2023 roku.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii opracowano projekt rozporządzenia dotyczącego tzw. stref planistycznych.  Rozporządzenie precyzuje zasady sporządzania planów ogólnych gmin – dokumentów, z którymi będą musiały być zgodne plany zagospodarowania przestrzennego. Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może […]

Spotkanie przedstawicieli PZD w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w sprawie nowych przepisów o planowaniu przestrzennym.

W dniu 9 października br. delegacja PZD spotkała się z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) w sprawie przygotowywanych przepisów o planowaniu przestrzennym, które mają zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia istnienia ROD. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, […]

Październik to najlepszy czas na sadzenie większości krzewów i drzew liściastych szczególnie tych z odkrytymi korzeniami.

Kupujemy i sadzimy rośliny pozbawione liści. W miejscu, gdzie chcemy posadzić roślinę wykopujemy dołek, warto do niego wsypać trochę kompostu lub ziemi ogrodniczej. Pamiętajmy, aby po posadzeniu starannie podlać rośliny. Październik to pora na ostatnie nawożenie, możemy użyć kompostu lub nawozówfosforowych ipotasowych. […]

Uchwalona 7 lipca 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła radykalne modyfikacje w trybie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Do 31 grudnia 2025r. wszystkie gminy mają obowiązek uchwalenia planu ogólnego gminy. Dokument ten zastąpi obecne studium zagospodarowania przestrzennego. W ramach planu ogólnego obszar gminy ma zostać podzielony na strefy funkcjonalne, z którymi (zgodnie z art. 20 ust. 1) muszą być zgodne mpzp.

            W myśl ustawy charakterystyka stref ochronnych zostanie opisana w rozporządzeniu, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z opublikowanego w ubiegłym tygodniu projektu rozporządzenia wynika, iż na 13 wyróżnionych w ustawie stref planistycznych – jednie w 2  (SJ […]

W sobotę w dniu 16 września 2023 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Oaza” w Białogardzie został zorganizowany Dzień Działkowca.

Z tej okazji w imprezie uczestniczyło wielu Działkowców oraz zaproszeni goście: Pan Piotr PAKUSZTO Starosta Powiatu białogardzkiego, Pani Karolina SIWEK Zastępca Burmistrza Białogardu, Pan Marian SEKULSKI Prezes OZ PZD w Koszalinie. Pan Piotr PAKUSZTO na ręce Pani Prezes ROD Marii […]

Poplon (nazywany też zielonym nawozem), jak sama nazwa wskazuje to zasiew wykonywany nie w celu zebrania plonu, ale w celu poprawienia struktury i właściwości gleby.

Zasiewy na poplon wykonujemy po zbiorach roślin głównych, aby nie pozostawiać zagonów w czarnym ugorze i nie doprowadzić do ich zachwaszczenia. Jednym z podstawowych zadań roślin poplonowych jest wzbogacenie gleby w naturalny azot związany z powietrza (rośliny motylkowe), rozkład natomiast zielonej […]

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie przy współpracy i dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Białogardzie w dniu 26 sierpnia 2023 roku od godz. 12 organizuje Okręgowe Dni Działkowca (na terenie Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana ul. Grunwaldzka 49 w Białogardzie). Obchody Okręgowych Dni Działkowca są dobrą okazją do bezpośrednich spotkań i wymiany doświadczeń. Propagowania idei ogrodnictwa działkowego, a w szczególności podnoszenia znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w społeczności działkowców oraz mieszkańców okręgu koszalińskiego. Zachęcamy wszystkie ROD okręgu do udziału w organizowanej imprezie i w konkursie na „NAJŁADNIEJSZE STOISKO RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO”

Zapytanie ofertowe

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Wypoczynek” Wałcz 78-600 ul. Ciasna 9 NIP 765 147 26 37 REGON 00701591536289 Modernizacja (zdemontowanie dotychczasowych, wykonanie i zamontowanie nowych) bram wjazdowych z furtkami, opracowanie projektu i wymiana dwóch bram wjazdowych na […]

W dniu 15 czerwca 2023 roku odbyło się 55 posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie. Poruszono szereg istotnych zagadnień w tym w szczególności:

Pan Marian SEKULSKI Prezes OZ PZD przedstawił sprawozdanie z działalności OZ PZD za I półrocze 2023 roku. Członkowie OZ PZD dokonali oceny organizacji i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w 2023 roku okręgu koszalińskiego. Frekwencja: Walnych zebraniach: Najniższa w całym okręgu: […]

„Zbieramy deszczówkę”

Obecnie temat retencji wody i racjonalnego jej używania jest szczególnie na czasie, biorąc pod uwagę panujące obecnie i zmieniające się warunki klimatyczne w naszym kraju i na całym świecie. Jednostka Krajowa PZD wydała nową broszurę edukacyjną pt. „Zbieramy deszczówkę”. Zachęcamy […]

Podlewajmy mądrze

Zjawisko suszy glebowej jest w ostatnim czasie obserwowane na większości obszarów naszego kraju. Bardzo sucho jest obecnie w Wielkopolsce, a i w naszym zachodniopomorskim regionie sytuacja nie wygląda najlepiej. Od wielu dni nie spadła ani jedna kropla deszczu, w niektórych […]

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza Konkurs pn. „Przyjazne ogrody 2023″.

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności rodzinnych ogrodów działkowych jako miejsc zaspokajających socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne potrzeby społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób  z niepełnosprawnościami, kształtujących zdrowe otoczenie […]

Pomysłowe kwietniki

Odrobina fantazji wystarczy, aby ze zwykłego, nieprzydatnego w ogrodzie przedmiotu uczynić element ozdoby naszej działki. W jednym z ogrodów działkowych w Świdwinie napotkaliśmy na estetyczny i bardzo oryginalny kwietnik wykonany z rur PCV. Coś, co z pozoru wydaje się bezużytecznym […]

Wyniki Postępowania

w sprawie wyboru oferty na wykonanie otworu wiertniczego nr 2a wraz z obudową, armaturą hydrauliczną i przyłączem do stacji hydroforowej oraz likwidację otworu wiertniczego  nr 2 na terenie ujęcia wody Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Sienkiewicza w Szczecinku. W dniu […]

Zapraszamy zapylacze

Po pierwszych ciepłych dniach, gdy forsycja zakwitła na całego, w ogrodach obudziły się pszczoły samotnice, takie jak murarki ogrodowe (Osmia rufa). Murarka ogrodowa jest często hodowanym gatunkiem pszczoły samotnej, jeśli więc w naszym ogrodzie pszczoły te jeszcze nie osiedliły się […]

Maj w ogrodzie

Początek maja to czas wysiewu dyni, cukinii, ogórków, fasoli na rozsady, pikowania siewek pomidorów gruntowych. Przygotowujemy rozsadniki do siewu warzyw kapustnych na zbiór jesienny. Ze szklarń i tuneli znikają pierwsze przedplony sałat i rzodkiewek na pęczki, szykujemy miejsce i wprowadzamy […]

W dniu 26.04.2023 r. przy współpracy i uprzejmości Zarządu ROD im. „E. Gierczak” w Koszalinie instruktor ds. ogrodnictwa Okręgowego Zarządu PZD przeprowadził Warsztaty pt. „MALI OGRODNICY”.

W warsztatach uczestniczyli Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 Koszalinie. Instruktor ds. ogrodnictwa w formie zabawy zachęcił dzieci do aktywnego spędzania czasu z rodzicami w ogrodzie. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w zajęcia. Dzieci zadawały szereg pytań dotyczących uprawy roślin. Każde […]

W dniu 30 marca 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu Okręgowej Rady PZD uczestniczyła również komisaryczna Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Koszalinie. Następnie Prezes OZ przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD za 2022 rok. W swoim wystąpieniu wyraźnie podkreślił, że był to dla wszystkich szczególny i bardzo trudny rok. Okres pandemii wygenerował szereg problemów z którymi musieli się zmierzyć działkowcy i działacze PZD. Działania OR i OZ PZD w Koszalinie skupiały się na ich rozwiązywaniu. Omówiono szereg istotnych zagadnień w tym dotacje spoza PZD. Przyjęty porządek posiedzenia został zrealizowany. Przyjęto także dwa stanowiska Okręgowej Rady PZD w Koszalinie: Stanowisko w sprawie funkcjonowania ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Oraz w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Wołyńską a torami kolejowymi w Koszalinie i potencjalnej likwidację części ogrodu „Kolejarz”.

Marzec w ogrodzie – porady.

Marzec to odpowiedni czas na cięcie drzew i krzewów owocowych jak i ozdobnych. Przede wszystkim prześwietlamy zagęszczone korony usuwając zbędne pędy konkurujące o składniki mineralne, nadmiernie cieniujące, wzrastające do środka koron. Wykonujemy przy okazji cięcie sanitarne usuwając wszelkie pędy połamane, […]

Kolegium Prezesów powiatu koszalińskiego.

W dniu 24 lutego 2023 roku odbyło się Kolegium Prezesów powiatu koszalińskiego. W ramach Kolegium przeprowadzono szkolenie z wytycznych, instrukcji oraz zaleceń dotyczących przeprowadzania walnych zebrań i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu koszalińskiego Polskiego Związku Działkowców. W szkoleniu […]

Posiedzenie OR PZD

W dniu 29.12.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbyło się III w 2022r. posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W trakcie posiedzenia przedstawiono i omówiono uchwały KR PZD […]

Życzenia Noworoczne

Z okazji Nowego 2022 Roku Okręgowa Rada, Okręgowy Zarząd, Okręgowa Komisja Rewizyjna życzą wszystkim Działkowcom koszalińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców oraz Ich Rodzinom wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.  Niech praca na działkach i na rzecz Działkowców […]

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 08.12.2022r. odbyło się XLVI posiedzenie OkręgowegoZarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył PrezesOZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. Głównymi zagadnieniami posiedzenia było: Otwarty program klimatyczny PZD. Realizacja programu budowy siedzib w ROD. Komunikacja elektroniczna w Okręgu. OFK. Stan, […]

Uaktualniony Podręcznik Grantobiorcy

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 24 listopada 2022r. został zamieszczony uaktualniony Podręcznik Grantobiorcy dot. projektu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w […]

Posiedzenie

W dniu 24.11.2022r. odbyło się XLV posiedzenie OkręgowegoZarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył PrezesOZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. Głównymi zagadnieniami posiedzenia było: Realizacja programu grantowego ARiMR przez Okręg. Ustalenie wysokości partycypacji ROD w 2023r. i jej podział. Podsumowanie […]

Kolejny grant

W dniu 09 listopada 2022r. w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie została podpisana umowa na realizację projektu pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Ze strony ROD umowę podpisali pełnomocnicy substytucyjni z ROD „Ikar”w […]

NOWE DOKUMENTY dot. programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 08.11.2022

W związku z kontynuacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, w wyniku, której 183 Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymały granty i przystąpiły do realizacji programu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała Podręcznik Grantobiorcy przystosowany do programu. Zachęcamy do zapoznania […]

Program DGCS dla ROD

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie zachęca Rodzinne Ogrody Działkowe do pozyskania programu komputerowego DGCS PZD System, który jest kompleksowy, intuicyjny, stworzony i przeznaczony dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Bardzo usprawnia pracę Zarządu ROD, gdyż w jego skład wchodzą bardzo […]

OFK

Z dniem 01.01.2022r. minął termin, w którym wszystkie ROD powinny przekazać sprawy finansowo-księgowe do OFK PZD (Uchwała nr 297/2020 z 22 października 2020r.). Prowadzenie ww. spraw przez OFK daje aktualną i pełną informację o finansach ROD. Inną zaletą tego rozwiązania […]

Poprawka w senacie RP

W efekcie spotkania, które odbyło się w dniu 20.10.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie z Senatorem Panem Stanisławem Gawłowskim, Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Pan Senator Stanisław Gawłowski w dniu 27.10.2022r. zgłosił poprawkę do uchwalonej […]

Podpisanie umów w ramach konkursu pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych.

W dniu 27 października 2022r. w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie zostały podpisane umowy na realizację projektupt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. Ze strony ROD umowy podpisali pełnomocnicy substytucyjni z ROD „Plony” i ROD […]

Spotkanie z SENATOREM

W dniu 20.10.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie odbyło się spotkanie z Senatorem Panem Stanisławem Gawłowskim, Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. W trakcie spotkania omówiono propozycje zmian do uchwalonej przez Sejm w dniu 29.09.2022r. ustawy […]

Czytajcie „działkowca”!

To już najwyższy czas aby przygotować działki i uprawiane na nich rośliny do zimowego spoczynku! A najnowszy, listopadowy numer „działkowca” będzie najlepszym i niezastąpionym przewodnikiem podczas jesiennych prac! To również dogodna pora na zamówienie prenumeraty „działkowca” na kolejny rok z […]

Listopadowy „Mój Ogródek” – od 19.10 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! – 19.10.2022

W wydaniu listopadowym „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, wiele inspiracji oraz praktycznych porad. Aby nie przeoczyć istotnych zadań w tym terminie, warto sięgnąć po nowy „Mój Ogródek” i zajrzeć na nasz portal www.mojogrodek.pl. Mamy jesień […]

Spotkanie z POSŁEM

W dniu 17.10.2022r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Panem Piotrem Zientarskim. W trakcie spotkania dokonano analizy zagadnień dotyczących aktualnego stanu prawnego ROD im. „Wojska Polskiego” w Kołobrzegu oraz […]

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022” – 14.10.2022

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 264/2022  z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłosił konkurs krajowy „Warzywnik Roku 2022”.Jego celem było promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych warzyw, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w […]

Granty uzyskane przez PZD w dwóch etapach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 11.10.2022

Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została kolejna lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W zdecydowanej większości są to ogrody zrzeszonych w PZD. Poniżej przedstawiamy listę z podziałem na OZ PZD, zawierająca wszystkie […]

W jaki sposób zarząd ROD winien poinformować działkowca o zmianie jego powierzchni działki w wyniku aktualizacji planu zagospodarowania ROD?

Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD (§ 29 ust.1 regulaminu ROD). Zdarzają się jednak sytuację, że plan zagospodarowania ogrodu, który został opracowany w momencie zakładania ROD (czyli kilkadziesiąt lat temu) obecnie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu […]

Czy przeniesienie prawa do działki i przeniesienie własności majątku na działce dokonuje się jedną umową czy trzeba zawrzeć dwie odrębne umowy? 

Działkowiec zbywający prawo do działki w ROD jednocześnie przenosi prawo własność nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce; nie mogą one stanowić odrębnego przedmiotu obrotu.  Czynności tych zatem dokonuje się jedną umową zawartą w formie pisemnej z podpisami notarialnie […]

Czytajcie „działkowca”

Uwaga: już w sprzedaży październikowy numer „działkowca” – największe pismo ogrodnicze na rynku, wypełnione mnóstwem atrakcyjnych i aktualnych tematów, w którym znaleźć można m.in. praktyczne porady na temat najważniejszych prac do wykonania jesienią, a także wiele wspaniałych inspiracji na kolejny […]

Konkursowe wyróżnienia

Uchwałą nr 337/2022 Krajowy Zarząd PZD z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022r”. przyznał wyróżnienie za całokształt działalności dla ROD „Kolejarz” w Białogardzie. ROD otrzymał […]

Okręgowe Dni Działkowca

W dniu 25 września 2022 roku pod patronatem Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy współudziale OZ PZD w Koszalinie zorganizowano okręgowe Dni Działkowca na stadionie „Orlik” w Białogardzie. Uroczystość otworzył Starosta Białogardzki Pan mgr Piotr Pakuszto z Prezes OZ PZD w […]

Krajowe Dni Działkowca

W sobotę 24 września 2022 r. po dwóch latach ograniczenia w kontaktach z powodu stanu epidemii wreszcie możliwe było spotkanie z działkowcami z całego kraju, by zgodnie z wieloletnią tradycją uczcić doroczne święto działkowców na Krajowych Dniach Działkowca. Na uroczystość […]

Wyniki konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022” ogłoszone zostały na Krajowych Dniach Działkowca 2022r. – 26.09.2022

Na Krajowych Dniach Działkowca 2022, które odbyły się w dniu 24 września br., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 338/2022 Krajowego Zarządu PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza działka Roku 2022” ogłoszone zostały wyniki konkursu (link do uchwały) Zgłoszenia do […]

Wrześniowy „Mój Ogródek” – od 19.08 w sprzedaży! Kup, przeczytaj, poleć innym działkowcom i ogrodnikom! – 19.08.2022

W wydaniu wrześniowym „Mojego Ogródka” znajdziecie wszystkie ważne informacje o bieżących pracach ogrodniczych, wiele inspiracji, praktycznych porad. Aby nie przeoczyć ważnych zadań, warto nie tylko sięgnąć po wrześniowy „Mój Ogródek”, ale i zajrzeć na nasz portal www.mojogrodek.pl. Wakacje się kończą, […]

„Zielona Infrastruktura”

W dniu 17.08.2022r. w Mirosławcu w biurze powiatowym ARiMR odbyło się kolejne spotkanie dotyczące konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Spotkaniu przewodniczyli Pani Wioletta Wiercimak – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie oraz Prezes OZ PZD w […]

Dzień Działkowca

W sobotę 6 sierpnia 2022 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jamno”w Koszalinie odbył się tradycyjny DZIEŃ DZIAŁKOWCA. Święto było okazją do podsumowania działań ROD „Jamno” w minionym sezonie. Ogrodowe święto plonów to okazja do uhonorowania zasłużonych działkowców. Prezes OZ […]

Komunikat

Szanowni Państwo W ostatnim okresie wystąpiły przypadki telefonów lub pism do działkowców z informacją o niedopłatach na rzecz ROD. Rozmówcy informują (lub jest to napisane w piśmie) o niedopłacie i podają numer konta na, które należy uiścić podaną kwotę. Oczywiście […]

Sierpień na działce

Każdy działkowiec  wie, że sierpień to okres, w którym kontynuujemy letnie cięcie drzew – czereśni, wiśni, jabłoni, brzoskwiń i grusz. W pierwsze dni miesiąca należy przeprowadzić cięcie jabłoni wczesnych odmian, których owoce wkrótce dojrzeją. W trakcie tego cięcia usuwa się […]

Sierpniowy Działkowiec

Czytajcie „działkowca”! W sprzedaży pojawił się już najnowszy, sierpniowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy, z ogromnym doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy ogrodniczej – adekwatnej do polskich realiów. Znaleźć w nim można m.in. propozycje najlepszych gatunków i odmian do […]

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 14.07.2022r. odbyło się XXXVIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniuudział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Olejniczak oraz członkowie Okręgowego Zarządu. Głównymi zagadnieniami posiedzenia było: […]

Lipiec na działce

W lipcu na działkach mogą doskwierać nam upały i susza, dlatego trzeba pamiętać o regularnym nawadnianiu roślin. Jednakże nawadniać należy rozważnie i według potrzeb albowiem powinniśmy, z uwagi na koszty i globalne braki wody, podlewać tylko i aż tyle aby zadbać […]

Posiedzenie OR PZD

W dniu 30.06.2022r. odbyło się drugie w 2022 roku posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. Posiedzenie otworzył Prezes OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu udział wziął Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński oraz członkowie Okręgowej Rady. W […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” – 15.06.2022 Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” – 24.06.2022 Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały […]

Komunikat

30 czerwca o godzinie 13:00 dołączcie Państwo do live organizowanego przez redakcją „Mojego Ogródka” i sprawdźcie czy owad / stworzenie, które odwiedziło Wasz ogród czy działkę jest pożyteczne czy to może szkodnik. Przyślijcie Państwo zdjęcie, a ekspert odpowie, czy macie […]

Komunikat Biura KR PZD – 22.06.2022

Krajowy Zarząd PZD informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 22 czerwca 2022 r. pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/materialy-z-e-szkolen-dla-stowarzyszen-ogrodowych umieszczono materiały z e-szkoleń dedykowanych stowarzyszeniom ogrodowym, a przeprowadzonych w dniach 14 i 21 czerwca 2022 r. Udostępnione […]

Lipcowy „działkowiec”

Czytajcie „działkowca”! Uwaga! Na rynku jest już najnowszy – lipcowy numer „działkowca” – największe na rynku pismo ogrodnicze. Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych zabiegów do wykonania u progu lata. Będą też najnowsze trendy w ogrodowej […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie Wytycznych dla ROD dotyczących zadań finansowych związanych z konkursem ARiMR – 15.06.2022 W związku z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który rozpoczął się w dniu […]

Pobór wód

Obowiązki informacyjne ROD ws poboru wód – 10.06.2022 Wody Polskie skierowały do jednostki krajowej PZD i niektórych ROD pismo, w którym przypominają o obowiązku informacyjnym w zakresie wykazania rocznego wymiaru poboru wód z ujęć własnych. Stąd też Krajowy Zarząd PZD […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia pełnomocników okręgowych do reprezentacji Związku w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 10.06.2022 Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022” – 13.06.2022 Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022” – 13.06.2022 Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs […]

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 09.06.2022r. odbyło się kolejne XXXVI posiedzenie OkręgowegoZarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył PrezesOZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniuwzięła udział Przewodnicząca Okręgowej Komisji RewizyjnejPani Helena Pacewicz-Bejnarowicz oraz członkowie Okręgowego Zarządu Głównymi zagadnieniami posiedzenia było: Przyjęcie rocznych […]

Spotkania informacyjne z ARiMR w sprawie konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – 06.06.2022

Zgodnie z zapowiedziami ARiMRS w czerwcu b.r. odbędą się spotkania informacyjne w sprawie konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który został ogłoszony w dniu 30 maja 2022 r. Aby jak największa grupa zainteresowanych mogła uczestniczyć w spotkaniach, zostaną […]

Nadzwyczajne XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD

1 czerwca  2022 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne XIV posiedzenie  Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Spotkanie dotyczyło realizacji konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Porządek […]

Czerwiec na działce

Czerwiec to okres, w którym na działce trwają intensywne prace, zbieramy plony wczesnych odmian, pielęgnujemy uprawy oraz dbamy o to, aby nasze plony zbierane w późniejszym terminie były obfite. Jest to także czas kiedy dzielimy i rozmnażamy byliny, które zakończyły […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała […]

Opłaty dla działkowców

Wszyscy nowi działkowcy poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działkach naniesienia, nasadzenia i budowle wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązani są uiszczać podwyższone opłaty ogrodowe. Są dwa rodzaje tych opłat: podwyższona opłata ogrodowa przeznaczona […]

Konsultacje społeczne

25 maja 2022r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Koszalinie w rejonie ulic Szczecińskiej, Lechickiej oraz Bohaterów Warszawy. W skład konsultowanego terenu wchodzi działka gruntu nr 32 […]

Nabycie działki od działkowca

W przypadku znalezienia działki „na sprzedaż” koniecznym jest podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem. Należy pamiętać o tym, że podpisy pod umową muszą być potwierdzone przez notariusza. Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach (dla zarządu ROD, dla zbywającego […]

„Działkowiec”

Czytajcie „działkowca”! – 20.05.2022 W sprzedaży jest już najnowszy – czerwcowy numer „działkowca” – największego pisma ogrodniczego na rynku, wypełniony mnóstwem atrakcyjnych tematów przygotowanych z myślą o zróżnicowanych potrzebach Czytelników. Znaleźć w nim można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych […]

Spotkania

W dniu 18.05.2022r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Wałcz Pana Macieja Żebrowskiego z Prezesami Zarządów ROD, w którym uczestniczył Prezes Okręgu OZ PZD Pan Marian Sekulski. Na spotkaniu omówiony został temat dotacji dla ROD w Wałczu. Padły propozycje Prezesów ROD […]

Komunikat

19 maja o godzinie 13:00 redakcja „Mojego Ogródka” zaprasza na live p.t. „Hortensje od A do Z”. Poznacie Państwo tajniki upraw tych przepięknych roślin, które są ozdobą każdego ogrodu. Sposób ich pielęgnacji różni się zależnie od odmiany, więc warto wiedzieć […]

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 12.05.2022r. odbyło się XXXV posiedzenie OkręgowegoZarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniuwzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji RewizyjnejPani Helena Pacewicz-Bejnarowicz oraz członkowie Okręgowego Zarządu Głównymi zagadnieniami posiedzenia było: Dotychczasowy przebieg […]

Komunikat

KOMUNIKAT KZ PZD w sprawie uczestnictwa PZD-ROD w konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH” – 12.05.2022 W dniu 10 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowę z Narodowym Funduszem […]

Własne zioła

Dołączcie Państwo do live „Własne zioła” 12 maja o godzinie 13:00 organizowanego przez redakcję Mojego Ogródka, a dowiecie się jak cieszyć się z uprawy ziół czy to w domu czy w ogrodzie. Przecież własne zioła to same zalety – świeże […]

Opłata energetyczna

W każdym ROD występują zazwyczaj trzy rodzaje opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej. Pierwsza z nich, to opłata dedykowana na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na wskazanej działce ogrodowej. Druga, to opłata dedykowana na pokrycie kosztów zużycia energii dostarczanej na […]

Komunikat

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie, przypomina, że zgodnie z Regulaminem ROD § 68 pkt 5 działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Innym niechlubnym działaniem, które może być zakończone karą nałożoną […]

Informator działkowca maj 2022

W najnowszym Informatorze działkowca m.in. o walnych zebraniach w ROD, wypalaniu traw, pomocy dla Ukrainy, warzywach z własnej uprawy, grillowaniu na działce, przepisach dotyczących budowy altany. http://pzd.pl/uploads/cgblog/id26457/Informator_dziakowca_maj_2022_druk.pdf

Sezon na balkonie

10 maja o godzinie 18:30 można dołączyć do darmowego webinaru organizowanego przez redakcję Mojego Ogródka „Rozpoczynamy sezon na balkonie” a dowiecie się Państwo: Jak wybierać rośliny z bogatej oferty rynkowej, aby dostosować je do warunków panujących na balkonie/tarasie, z uwzględnieniem […]

Furtka w ogrodzeniu

Na terenie ROD (zgodnie z ustawą o ROD) może znajdować się majątek, stanowiący własność działkowca (art. 30 ust. 2) oraz majątek stanowiący własność stowarzyszenia ogrodowego, w tym PZD (art. 11 ust. 3). Majątek działkowców składa się z urządzeń i obiektów […]

„Zakładamy i pielęgnujemy trawnik”

Jeśli planujecie Państwo mieć piękny i zadbany trawnik albo Wasz obecny nie wygląda tak jak marzycie, to dołączcie Państwo 28 kwietnia o godzinie 13:00 do live „Zakładamy i pielęgnujemy trawnik” organizowany przez redakcję Mojego Ogródka. Wysłuchajcie Państwo eksperta w kwestiach: […]

Zwolnienie z opłaty ogrodowej

Działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Nie mniej jednak istnieje kilka zwolnień od tego obowiązku, które zostały określone w Statucie […]

Komunikat

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie informuje, że w siedzibie OZ przy ulicy Sezamkowej 16 można otrzymać bezpłatnie broszury: „Zalecenia z ochrony roślin dla działkowców w 2022r.” oraz „Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki”. Biuro OZ PZD czynne od poniedziałku do piątku […]

Działkowiec

Czytajcie „działkowca”! Uwaga: już w sprzedaży najnowszy, majowy numer „działkowca” – największy na rynku magazyn ogrodniczy z ogromnym doświadczeniem i tradycją w przekazywaniu wiedzy! Znaleźć w nim można m.in. przydatne, aktualne porady i masę cennych inspiracji na nowy ogrodniczy sezon. […]

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 14.04.2022r. odbyło się XXXIV posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski.W posiedzeniu wzięli udział Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena Pacewicz-Bejnarowicz oraz […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2022 – 13.04.2022 Krajowy Zarząd PZD już w lutym br. zwrócił się do wszystkich zarządów RODo […]

Filmy Przyrodnicze

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie zachęca wszystkich działkowców okręgu koszalińskiego oraz jego sympatyków do obejrzenia filmów przyrodniczych „Ogród na miarę” Filmy dostępne są na stronie internetowej OZ PZD w Koszalinie w zakładce Porady-Filmy Przyrodnicze.

Życzenia

Zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja dla wszystkich Działkowców, Ich Rodzin oraz Sympatyków z okazji Świat Wielkiej Nocy życzy Okręgowy Zarząd Polskiego Związku […]

Komunikat

12 kwietnia o godzinie 13:00 redakcja Mojego Ogródka zaprasza na live „Własne pomidory”. Temat uprawy pomidorów cieszy się ogromną popularnością wśród sympatyków portalu mojogrodek.pl, czego dowodem była ogromna liczba uczestników lutowego webinaru „Pomidory od A do Z” (obejrzyj fragment). Wiosna […]

Komunikat

14 kwietnia o godz. 13 odbędzie się live „Cięcie ozdobnych” zorganizowany przez redakcję Mojego Ogródka. Rozpoczynając sezon w ogrodzie nie powinniśmy zapomnieć o wiosennym cięciu roślin drzew i krzewów ozdobnych. Bez takich zabiegów pielęgnacyjnych rośliny słabiejkwitną i tracą ładny pokrój. […]

Przypomnienie

12 kwietnia o godzinie 18:30 odbędzie się darmowy webinar „Ogórek i spółka” dotyczący uprawy warzyw dyniowatych. Jeśli myślisz o posadzeniu w swoim ogrodzie dyni, cukinii, patisona czy arbuza albo chciałbyś o coś w związku z tym zapytać, to dołącz do […]

Komunikat

Warzywa dyniowate w Państwa ogrodzie? Webinar „Ogórek i spółka” 12 kwietnia o 18:30 Warzywa dyniowate, do których oprócz ogórka należą dynie, cukinia, patison, melon i arbuz to coraz chętniej uprawiane w naszych ogródkach gatunki. Państwo też możecie je mieć w […]

Komunikat

7 kwietnia o godzinie 14:00 odbędzie się live „Cięcie owocowych” zorganizowany przez redakcję Mojego Ogródka. O tym, że przycinanie jest bardzo ważne – rośliny słabiej kwitną, a nawet częściej chorują. Nie każdy jednak wie, jak robić to prawidłowo. Dołączcie Państwo, […]

Posiedzenie OR PZD

W dniu 31.03.2022r. odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Koszalinie. Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena PACEWICZ – BEJNAROWICZ oraz […]

Zadbaj o swoje mienie na działce

Wiosna to czas kiedy chętnie przebywamy na świeżym powietrzu, pracując i odpoczywając na działce. Niestety to też czas, w którym mogą być aktywni złodzieje, których łupem mogą paść torebki, telefony czy pozostawiony w altanach sprzęt. Dlatego apelujemy aby zadbać o […]

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD Co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego wzrasta zainteresowanie działkami rodzinnymi. Przybywa osób, które chciałyby nabyć działkę w ROD, ale […]

Szkolenie

W dniu 27 marca w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie odbyło się szkolenie dla Zarządów ROD oraz członków zespołu ds. obsługi walnych zebrańw zakresie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2022. Szkolenie otworzył Pan Marian Sekulski […]

Kalendarz biodynamiczny

31 marca o godzinie 13:00 redakcja „Mojego Ogródka” zaprasza na LIVE w trakcie, którego poznać będzie można zasady uprawy roślin zgodne z metodą biodynamiczną, na którą składa się zespół działań opartych na ekologii i naturalnym rytmie Księżyca. W trakcie LIVE […]

Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie broszury „Uprawa warzyw pod osłonami” W Okręgach PZD dostępna jest już broszura  „Uprawa warzyw pod osłonami”. Wydawnictwo wpisuje się w promowaną przez Polski Związek Działkowców uprawę […]

Walne Zebrania

Przyszłość twojego ogrodu jest dla ciebie ważna? Weź udział w WZ! – 18.03.2022 Wkrótce w ROD rozpoczną się walne zebrania sprawozdawcze. Każdy członek PZD powinien mieć świadomość, że najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodu zapadają wolą większości członków PZD użytkujących działki […]

Szkolenie

OZ PZD w Koszalinie informuje, że w dniu 26.03.2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie rozpocznie się szkolenie dla prezesów i sekretarzy zarządów ROD oraz obsługujących zebrania członków Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady PZD do organizacji […]

Walne zebrania w 2022r.

Uchwałą Nr 102/2022 Krajowy Zarząd Polskiego związku Działkowców przywrócił możliwość organizowania i odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Dzień 15.03.2022 roku uznano jako termin przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań lub konferencji delegatów ROD w 2022 […]

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD Co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego wzrasta zainteresowanie działkami rodzinnymi. Przybywa osób, które chciałyby nabyć działkę w ROD, ale […]

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku  Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 15 marca br. po tym jak na mocy rozporządzenia Rady […]

Spalanie odpadów

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie, przypomina, że zgodnie z Regulaminem ROD § 68 pkt 5 działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Na terenie Koszalina straż miejska prowadzi akcję monitorowania ogrodów […]

Stanowisko

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszaliniew sprawie agresji Rosji na Ukrainę My, uczestnicy XXXIII posiedzenia OZ PZD w Koszalinie zdecydowanie potępiamy brutalną napaść Rosji na Ukrainę. Mówimy stanowcze NIE imperialistycznym zapędom Rosji w stosunku do wolnego i niepodległego […]

Posiedzenie OZ PZD

W dniu 10.03.2022r. odbyło się XXXIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZDw Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena PACEWICZ – BEJNAROWICZ oraz członkowie Okręgowego Zarządu. Głównymi […]

Komunikat

STANOWISKO Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie pomocy struktur PZD i samych działkowców uchodźcom z Ukrainy Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z ogromnym niepokojem śledzi informacje medialne dotyczące sytuacji na Ukrainie. Setki tysięcy […]

Komunikat

OZ PZD w Koszalinie informuje, że na stronie internetowej KZ PZD można zapoznać sięz Komunikatem Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców dnia 25 Lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływaniaOśrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD.

Prawo dla działkowców

15 marca o godzinie 18:30 redakcja portalu www.mojogrodek.pl zaprasza na darmowy webinar „Prawo dla działkowców”. W ramach webinaru będzie można uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: •             Jakie są źródła prawa w PZD; •             Czy we wszystkich ogrodach obowiązują te same […]

Komunikat

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko– inspektor ds. terenowo-prawnych. Miejsce wykonywanej pracy – biuro OZ PZD w Koszalinie. Wymiar czasu Pracy – niepełny wymiar czasu pracy – ½ etatu. Termin rozpoczęcia pracy 02.05.2022r. Kandydatury prosimy zgłaszać do […]

Komunikaty i informacje

Szanowni Państwo W ostatnim czasie na stronie internetowej KR PZD zamieszczone zostały komunikaty i informacje ważne dla OZ, Zarządów ROD i działkowców. OZ PZD w Koszalinie zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się ich treścią. Informacja o obradach KZ PZD w […]

Spotkanie online

W dniu 3 marca o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie online „Kwiaty cebulowe” w czasie, którego będzie można dowiedzieć się wszystkiego o sadzeniu i uprawie kwiatów cebulowych wiosną. W roli eksperta wystąpi dr hab. Agnieszka Krzymińska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu, […]

Szkolenie

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 40/2022 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem” w dniu 25.02.2022r. Okręgowy Zarząd […]

Szkolenie

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 40/2022 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. Polskim Ładem” w dniu 24.02.2022r. w siedzibie […]

Inwestycje (remonty)

Wiosna to czas walnych zebrań (WZ) w rodzinnych ogrodach działkowych. Zarządy ROD, które zamierzają realizację inwestycji powinny przedstawić na walnym zebraniu wnioski określające zadanie, jego prognozowane koszty, źródła finansowania i termin realizacji. Z inicjatywą nowej inwestycji (remontu infrastruktury) wychodzi zarząd […]

Szkolenie

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 40/2022 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie wdrożenia w Okręgach i ROD „Wytycznych dotyczących zasad rozliczania wynagrodzeń w PZD w związku z tzw. „Polskim Ładem” w dniu 18.02.2022r. OZ PZD […]

Spotkanie z ekspertem

10 lutego o godzinie 14.30 na stronie www.mojogrodek.pl odbędzie się live z działkowcami temat „Cięcie roślin sadowniczych. OZ PZD w Koszalinie zachęca Działkowców do wzięcia czynnego udziału w spotkaniu.

Spotkanie z ekspertem

3 lutego 2022r. o godzinie 11:00 odbędzie się kolejny live organizowany przez portal Mój Ogródek. Andrzej G. Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie opowie m.in. Dlaczego warto zapraszać do ogrodu pożyteczne zwierzęta? Jak im pomagać i ułatwiać osiedlanie się […]

Spotkanie na żywo

Na stronie www.mojogrodek.pl – można obejrzeć spotkanie z Panią Jadwigą Brzozowską instruktorką OZ Podkarpackiego na temat preparatów roślinnych. Kolejne spotkanie odbędzie się 27 stycznia o godz. 13.00 „Wybieramy nasiona warzyw” (portal Mój Ogródek). W trakcie spotkania będzie można usłyszeć odpowiedzi na […]

Spotkania na żywo

Wydawnictwo „Działkowiec” na Swoim portalu www.mojogrodek.pl oraz na Facebooku organizuje co tydzień 30 minutowe, a raz w miesiącu 90 minutowe spotkania na żywo. Spotkania te są uzupełnieniem oferty czasopism oraz doskonałą okazją do promocji ruchu ogrodnictwa działkowego oraz programów opracowanych […]

Szkolenie

W dniach 10 i 14.01.2022r. w siedzibie OZ PZD w Koszalinie przeprowadzone zostały szkolenia prezesów i skarbników ROD okręgu. Szkolenie odbyło się w dwóch panelach szkoleniowych. Pierwszy panel szkoleniowy dotyczył prowadzenia gospodarki finansowo-księgowej i prowadzony był przez Przewodniczącą Okręgowej Komisji […]

Formy Nabycia Prawa Do Działki

Ustanowienie i przeniesienie to dwie formy nabycia prawa do działki usankcjonowane ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. USTANOWIENIE Pierwsza forma nabycia prawa do działki ma miejsce gdy działka jest „wolna”. W efekcie prawo do działki będzie kreowane na podstawie umowy działkowej […]

Zarządzenie

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa PZD w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) biuro Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie będzie nieczynne. Ten dzień został ustalony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022r.

Dotacje

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie zwraca uwagę na możliwość ubiegania sięo dotacje celowe z budżetu gmin na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Artykuł 17 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o ROD dostarcza gminom podstaw prawnych do udzielenia dotacji ROD […]

OFK

OZ PZD w Koszalinie przypomina, że z dniem 01.01.2022r. mija termin,w którym wszystkie ROD powinny przekazać prowadzenie obsługifinansowo-księgowej do OFK PZD. W przepisach związkowych znajdują sięuchwały dotyczące OFK (ich funkcjonowania, podpisywania umów z nimoraz wzory dokumentów, które należy wypełnić).Prosimy o […]

Deklaracje podatkowe

Każdy zarząd ROD jest zobowiązany do 31 stycznia 2022r. złożyć deklarację podatkową w zakresie: podatku rolnego; podatku od nieruchomości. Korzystanie przez PZD ze zwolnień podatkowych nie zwalnia go z obowiązku składania deklaracji podatkowych. Wynika to z ustawy o podatku rolnym […]

Życzenia noworoczne

Z okazji zbliżającego się Nowego 2022 roku Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie życzy wszystkim Działkowcom i Ich Rodzinom samych słonecznych dni bogatych plonów wzajemnej życzliwości sukcesów, zadowolenia i satysfakcji z pracy na działkach aktywnego i spokojnego wypoczynku a nade wszystko […]

Sprawdzenie altan

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców przypomina o potrzebie dokonania sprawdzenia altan i innych obiektów działkowych pod względem zamieszkiwania ich przez osoby postronne.W przypadku stwierdzenia takiego stanu rzeczy należy powiadomić straż miejską (policję), najbliższy ośrodek pomocy społecznej oraz Okręgowy Zarząd.

XXX Posiedzenie OZ PZD w Koszalinie

W dniu 16.12.2021r. odbyło się XXX posiedzenie Okręgowego Zarządu PZDw Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena PACEWICZ – BEJNAROWICZ oraz członkowie Okręgowego Zarządu. W […]

Świąteczne życzenia

Wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, kwitnących działek, bogatych plonów, aktywnego wypoczynku i przede wszystkim dobrego zdrowia w tych trudnychczasach z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim działkowcom i ich rodzinom życzy Okregowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie.

Energia i woda w sezonie jesienno-zimowym

Regulamin ROD szczegółowo określa zasady użytkowania sieci energetycznej i wodnej. Zarząd ROD w określonych przypadkach może podjąć uchwałę o wyłączeniu energii elektrycznejw okresie jesienno-zimowym. Takie działanie może być również efektem podjęcia decyzji w tej sprawie przez walne zebranie. Dokumentem określającym […]

Komunikat

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2021 i Nr 8/2021 Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników Biura Jednostki Krajowej PZD oraz biur okręgów PZD § 2, ustalono: Dzień 24 grudnia 2021r. […]

APEL

OZ PZD w Koszalinie zwraca się do wszystkich działkowców z apelem o rzetelną postawę w czasie pandemii. Zagrożenia dla życia i zdrowia, koszty społeczne i gospodarcze ponoszone przez społeczeństwo z powodu szalejącej pandemii dają mandat do powszechnego zaangażowania się w […]

POSIEDZENIE OR PZD KOSZALIN

W dniu 30.11.2021r. odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady PZDw Koszalinie. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD Marian Sekulski.W obradach wzięła udział Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Helena Pacewicz – Bejnarowicz. Obrady rozpoczęły się od przyznania medali 40-lecia PZD i […]

SZKOLENIA

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie mając na uwadze statutowy obowiązek organizowania, udzielania pomocy oraz poradnictwa w zakresie zagospodarowania ogrodów działkowych i działek rodzinnych, a także prowadzenia upraw ogrodniczych przypomina Zarządom ROD okręgu koszalińskiego o składaniu propozycji miejsca i terminu prowadzenia […]

PZD

Posiedzenie OZ PZD w Koszalinie

W dniu 04.11.2021r. odbyło się XXIX posiedzenie Okręgowego Zarządu PZDw Koszalinie. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu OZ PZD w Koszalinie Pan Marian Sekulski. Głównymi tematami posiedzenia były: bieżące funkcjonowanie ROD; zabezpieczenie Zarządów ROD i działkowców przed nasilającą się pandemią COVID-19; zabezpieczenie […]

Obrady Krajowej Rady PZD

W dniu 21 października 2021r. odbyły się w Warszawie obrady Krajowej Rady PZD. Obrady odbyły się w trybie on-line. Podczas obrad członkowie Krajowej Rady omówili szereg zagadnień dotyczących funkcjonowania PZD. Podsumowano mi. przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021r., […]

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie z wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 i preliminarzy – 10.02.2021

Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął oczekiwane przez organy PZD: 1)     Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 oraz wzory druków do przeprowadzania […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z uwagami i propozycjami do kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” – 28.01.2021

W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, […]

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 28.01.2021 roku w sprawie wykorzystywania Domów Działkowca na terenie ROD i finansowanie ich kosztów utrzymania oraz remontów – 28.01.2021

Na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD z dniu 27 stycznia 2021 roku, przedstawiany został temat związany z wykorzystywaniem i finansowaniem kosztów utrzymania i remontów Domów Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na podstawie stanowisk przekazanych przez Okręgi do Sekretariatu Biura Jednostki […]

Pismo Krajowego Zarządu PZD do Prezesa Wód Polskich w sprawie zawyżonych opłat za wodę. Kiedy ogrody odzyskają pieniądze za zawyżone opłaty wodne? – 30.12.2020

Jak już informowaliśmy, po długotrwałej batalii sądowej PZD wygrał z „Wodami Polskimi” spór o stawki opłat wodnych stosowane wobec ogrodów. W kolejnych już wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację prawnikom PZD. Ogrody korzystające z ujęć własnych powinny być obciążane opłatami […]

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posła Arkadiusza Myrchy w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 30.12.2020

Szanowna Pani Marszałek, w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Arkadiusza Myrchy z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zabezpieczenia trwałości i integralności rodzinnych ogrodów działkowych podczas prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – K9INT […]

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posła Roberta Kwiatkowskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 30.12.2020

Szanowna Pani Marszałek, w odpowiedzi na interpelację nr 13444 z dnia 2 listopada 2020 roku Posła na Sejm RP, Pana Roberta Kwiatkowskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, uprzejmie przekazuję stosowne informacje. Polski Związek Działkowców […]

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posła Pawła Szramki w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 30.12.2020

Szanowna Pani Marszałek, w odpowiedzi na interpelację nr 15039 z dnia 28 listopada 2020 r. Posła na Sejm RP Pana Pawła Szramki, w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przekazuję niniejszym stosowne informacje. Odnosząc się do […]

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posła Tomasza Szymańskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 30.12.2020

Szanowna Pani Marszałek, w odpowiedzi na interpelację nr 15025 z Posła na Sejm RP Pana Tomasza Szymańskiego, w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przekazuję niniejszym stosowne informacje. 1. Czy Ministerstwo w projekcie ustawy uwzględni odszkodowania dla […]

Życzenia świąteczne ! – 21.12.2020

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim działkowym rodzinom i sympatykom ogrodnictwa działkowego składam najlepsze życzenia przede wszystkim zdrowia, które w obecnym trudnym czasie epidemii jest najważniejsze dla nas wszystkich, życzę również pomyślności, szczęścia i wiele radości. Niech radość i […]

Komunikat.

Szanowni Państwo. Niniejszym informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Polskiego Związku Działkowców w dniu 31 grudnia 2020 roku biuro Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie przy ulicy Sezamkowej 16 będzie nieczynne. Dyrektor Biura Ryszard Nowak

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych – 16.12.2020

Na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD z dniu 16 grudnia 2020 roku, przedstawiany został temat pożyczek udzielanych dla ROD w związku z prowadzoną działalnością statutową na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych […]

Komunikat.

Szanowni Państwo. Niniejszym informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Polskiego Związku Działkowców w dniu 24 grudnia 2020 roku biuro Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie przy ulicy Sezamkowej 16 będzie nieczynne. Dyrektor Biura Ryszard Nowak

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania biur Okręgów PZD i jednostki krajowej PZD w okresie nasilonej epidemii COVID-19 – 04.12.2020

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna wymusiła wprowadzenie w PZD szczególnych rozwiązań prawnych, mających na celu zapewnienie ciągłości pracy wszystkich struktur Związku. Pracę jednostek PZD w czasie drugiej fali epidemii regulują: – Uchwała nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27.10.2020 […]

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie „Raportu w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (stan na 23.08.2020 r.) ” – 04.12.2020

W związku z intensywnym procesem wdrażania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz licznymi problemami zgłaszanymi przez zarządy ROD i […]

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie terminu wprowadzenia zasad funkcjonowania funduszu amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców – 04.12.2020

Zgodnie z uchwałą nr 4/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie Funduszu Amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców  zasady funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego miały zostać wdrożone w PZD do dnia 1 stycznia 2021 roku. Rok 2020 miał […]

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 04.12.2020

Krajowa Rada PZD z uznaniem odnosi się do inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie rozpoczęcia procesu legislacyjnego mającego na celu uchwalenie Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Bezwzględnie konieczne są rozwiązania prawne , które będą przyczyniać się do zapobiegania negatywnym […]

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 1 października 2020 roku W SPRAWIE NISKO OPROCENTOWANYCH POŻYCZEK Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Okręgowy Zarząd PZD przypomina o możliwości skorzystania z nisko oprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych […]

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 19.11.2020

Krajowy Zarząd PZD dziękuje wszystkim strukturom Związku oraz działkowcom za zaangażowanie zajmowanie stanowisk dotyczących niekorzystnych dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców zapisów projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy  CZYTAJ DALEJ

Uwaga działkowcy! – 16.10.2020

Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy: 1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach […]

Interpelacja Posła Krzysztofa Paszyka w sprawie zabezpieczenia trwałości i integralności rodzinnych ogrodów działkowych podczas prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 12.10.2020

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP wnoszę interpelację poselską skierowaną do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia trwałości i integralności rodzinnych ogrodów działkowych podczas prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania […]

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 1 października 2020 roku W SPRAWIE NISKO OPROCENTOWANYCH POŻYCZEK Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 01.10.2020

Krajowy Zarząd PZD przypomina o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD – 29.09.2020

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24 września 2020 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach […]

STANOWISKO Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 września 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – 10.09.2020

Krajowa Rada PZD po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy skierowanym w ramach konsultacji społecznych do PZD stwierdza, że odnosi się on do zagadnień mających istotne znaczenie dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.  CZYTAJ […]

Rezolucja Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 września 2020 r. skierowana do wszystkich działkowców i struktur PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020 – 10.09.2020

Tegoroczne Dni Działkowca zostały sprowadzone do warunków dyktowanych przez wciąż panującą pandemię. Związek, Struktury, ale przede wszystkim rodzinne ogrody działkowe udało się przeprowadzić przez najcięższy moment pandemii bez uszczerbku dla działkowców. CZYTAJ DALEJ

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 19 sierpnia 2020 roku W SPRAWIE NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK DLA ROD – 19.08.2020

Krajowy Zarząd PZD informuje o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy, będącym w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wznowienia prac nad nowelizacją Statutu PZD – 14.08.2020

W dniu 13 sierpnia br. Krajowy Zarząd postanowił podjąć na nowo zawieszone prace nad nowelizacją Statutu PZD. Przypomnijmy, że do czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii trwały w tym zakresie intensywne działania. W szczególności specjalna Komisja Statutowa rozpatrzyła większość wniosków […]

Katalog jesień 2020.

Sklep internetowy przygotował dla użytkowników działek i ogrodów PZD nową, jesienną cebulek kwiatowych, drzew i krzewów owocowych i ozdobnych warzyw, ziół i kwiatów. Oferowany materiał szkółkarski pochodzi z renomowanych szkółek polskich oraz sprawdzonego holenderskiego dostawcy cebulek kwiatowych. Z ofertą można […]

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 6 sierpnia 2020 r. W SPRAWIE REALIZACJI UCHWAŁ KRAJOWEJ RADY PZD W SPRAWIE ROZWOJU ROD – 06.08.2020

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na działki w ROD, oraz niemożnością jego zaspokojenia przez Związek, z uwagi na brak przekazywania wolnych terenów, w szczególności w dużych i średnich miastach, na tworzenie nowych rodzinnych ogrodów działkowych, w dniu 23 lipca […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ROD ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych – 28.07.2020

Co to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych i kto może dostać z niego środki? W dniu 23 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na mocy tej uchwały, został powołany rządowy […]

KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne – 24.07.2020

Z powodu panującej epidemii w nadzwyczajnych warunkach oraz wobec bezwzględnej potrzeby minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania choroby COVID-19, doszło do zawieszenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych poprzez uniemożliwienie organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w statutowo przyjętej formie. Wobec powyższego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców […]

Lipcowy „Mój Ogródek” na rynku od 23 czerwca! W każdym numerze czekają na Was praktyczne informacje i inspiracje ogrodnicze! – 23.06.2020

W bieżącym „Moim Ogródku” znajdziecie praktyczne tematy dotyczące zarówno roślin ozdobnych, np.: rozmnażanie krzewów liściastych, prace pielęgnacyjne na lipcowej rabacie, dobór najlepszych gatunków roślin pnących – tzw. rekordzistów, warzyw, np.– uprawa pomidorów w pojemnikach, ściółkowanie warzyw trawą, jak i sadu, […]

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku – 10.06.2020

Wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców przywiązują dużą wagę do przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, bowiem jest to najwyższy organ w ROD podejmujący najważniejsze decyzje dla funkcjonowania i przyszłości każdego ogrodu. Podstawą prawną do przeprowadzenia walnych zebrań jest […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.06.2020

W dniu 9 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 7/III/2020 w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD. W uchwale tej na podstawie dokonanego badania sytuacji „śmieciowej” w ROD, wyznaczyła zadania dla zarządów ROD, kolegiów […]

Czerwcowy „Mój Ogródek” na rynku od 22 maja! W każdym numerze czekają na Was praktyczne informacje i inspiracje ogrodnicze! – 22.05.2020

W bieżącym wydaniu „Mojego Ogródka” polecamy zalecenia Krajowego Zarządu PZD odnośnie katastrofalnej suszy w kraju. Poznaj 20 najważniejszych zaleceń, które umożliwią uprawę warzyw i owoców w tej trudnej sytuacji w sposób opłacalny, oszczędny, zgodny z ochroną środowiska i z myślą […]

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 21 MAJA 2020 R W SPRAWIE WZMOŻONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH – 21.05.2020

Od wybuchu pandemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD obserwuje coraz większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Zamknięcie społeczeństwa w ich mieszkaniach, spowodowało poszukiwanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sytuacja ekonomiczna […]

Jak urządzić działkę rodzinną.

Zauważalny wzrost zainteresowania działkami w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w okręgu Koszalin jest powodem do zadowolenia, ale również obaw czy obejmowane działki zostaną zagospodarowane przez nowych użytkowników zgodnie z przepisami PZD. Poniżej przedstawiamy Państwu w skondensowanej formie podstawowe zasady zagospodarowania działki […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD – 08.05.2020

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. dokonał oceny uruchomionego od dnia 22 kwietnia 2020 r. systemu dyżurów telefonicznych merytorycznych pracowników biur OZ PZD i biura KR i zdecydował o kontynuowaniu tej formy wsparcia działkowców oraz […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS – 07.05.2020

Krajowy Zarząd PZD informuje, że uchwalono kolejne przepisy w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 2 ”, które mogą mieć istotne znaczenie dla niektórych jednostek PZD, a zwłaszcza tych okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych, które zatrudniają większą ilość osób.  CZYTAJ DALEJ

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii – 30.04.2020

Zbliża się weekend majowy, który w corocznie sprzyjał licznym pobytom działkowców na działkach w ROD. W tym roku będzie się odbywał w czasie obowiązującego w kraju stanu epidemii. W związku ze stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD wprowadził na terenach ROD […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczeń w korzystaniu z działek i ROD – 30.04.2020

W związku z trwającym stanem epidemii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dalszym ciągu ogromne znaczenie ma ograniczenie bezpośrednich kontaktów ludzkich w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne przedłużenie czasowych ograniczeń w  korzystaniu z […]

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych – 29.04.2020

Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich. Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie bilansu wodnego kraju, ma […]

Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD – 24.04.2020

W związku z wątpliwościami podnoszonymi w wystąpieniach kierowanych do Krajowego Zarządu PZD przez zarządy ROD, informujemy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w ROD prowadzonych przez PZD: –  w przypadku zmiany wysokości stawek stosowanych przez podmiot świadczących usługi lub dostawę mediów […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD – 21.04.2020

Krajowy Zarząd PZD ma pełną świadomość, iż w warunkach stanu epidemii największe obciążenia i zadania dotyczące funkcjonowania ROD spoczywają na zarządach ROD. Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania struktur Związku, w tym zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii – 23.04.2020

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, niezwłocznie po jego ogłoszeniu Krajowy Zarząd PZD dążąc do zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur PZD podjął szereg decyzji, które regulują funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów […]

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii – 22.04.2020

Uchwałą nr 71/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na czas trwania epidemii KZ PZD zalecił wstrzymanie wszelkich prac związanych […]

APEL KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW do członków Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD – 22.04.2020

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD apeluje do Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD, o pilne zrealizowanie statutowych obowiązków wynikających z postanowień § 92 Statutu PZD oraz § 13 Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD w przedmiocie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ROD za 2019 […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD – 21.04.2020

Krajowy Zarząd PZD ma pełną świadomość, iż w warunkach stanu epidemii największe obciążenia i zadania dotyczące funkcjonowania ROD spoczywają na zarządach ROD. Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania struktur Związku, w tym zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD – 17.04.2020

W związku z licznymi zapytaniami od działkowców o interpretację znowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kontekście terenów ROD, KZ PZD informuje, że na gruncie rozporządzenia brak jest […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii – 09.04.2020

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie nabywania (przenoszenia) praw do działek na terenie ROD podczas obowiązywania na terenie Państwa stanu epidemii, a także wobec rosnącego zapotrzebowania na działki, o czym informują zarządy ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że w […]

Komunikat

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Prezesa PZD z dnia 7 kwietnia 2020 roku w dniu 10 kwietnia 2020 roku biuro Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie będzie nieczynne. Prezes Okręgu PZD w Koszalinie Marian Sekulski

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD – 03.04.2020

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności […]

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okręgów PZD wobec pracowników w sytuacji ryzyka zagrożenia koronawirusem – 26.03.2020

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej „specustawą”), która wprowadziła wiele […]

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 marca 2020r. w sprawie Stanowiska GUS w sprawie problemów z otrzymywaniem faktur VAT przez Rodzinne Ogrody Działkowe – 24.03.2020

Od pewnego czasu do jednostki krajowej PZD napływają sygnały od zarządów ROD o braku uwidaczniania w rejestrze REGON numerów NIP poszczególnych ogrodów. W praktyce powstaje problem, gdy podmioty zewnętrzne chcąc wystawić fakturę VAT korzystają z wyszukiwarki po numerze NIP, zaś wyszukiwarka […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym – 11.03.2020

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd  PZD uznał za pilne i konieczne podjęcie następujących zaleceń i decyzji: Zarządy ROD powinny natychmiast przesunąć termin zwołanych […]

Informacja z narady zorganizowanej w dniach 15-16 stycznia 2020 roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD – 20.01.2020

W dniach 15-16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. W naradzie wzięli także udział wszyscy członkowie KKR PZD. Na zaproszenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD gościem narady był […]

Życzenia noworoczne – 31.12.2019

Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim działkowcom, Zarządom ROD, Okręgowym Zarządom, Komisjom Rewizyjnym i sympatykom ogrodnictwa działkowego wszystkiego co najlepsze – dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech praca na działkach i na rzecz działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych będzie pełna sukcesów […]

Życzenia świąteczne – 20.12.2019

Drodzy Działkowcy, Działacze i Członkowie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz Komisji Rewizyjnych Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę radości, spokoju i wzajemnej życzliwości. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie wytchnienie od trudów dnia codziennego. Wielu magicznych chwil pełnych uśmiechu i serdeczności, […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie monitorowania zmian w przepisach miejscowych odnoszących się nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD – 04.12.2019

W dniu 6.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD. CZYTAJ DALEJ

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 listopada 2019 roku w Warszawie – 29.11.2019

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 28.11.2019 r. odbyła w Warszawie swoje drugie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie […]

Grudniowy „Mój Ogródek” na rynku od 20 listopada! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom i ogrodnikom! – 21.11.2019

W grudniowym „Moim Ogródku” polecamy świąteczne dekoracje z udziałem roślinnych elementów. Jeśli nie masz pomysłu czym i jak zaaranżować taras czy balkon, to koniecznie zajrzyj do nowego numeru! Pomagamy przetrwać zimę działkowym nasadzeniom, zwłaszcza tym gatunkom, które są wrażliwsze i najbardziej potrzebują […]

Uwaga bezdomni.

13 listopada br. na terenie Koszalina Straż Miejska, Policja i MOPR przeprowadzili na terenie miasta akcję poszukiwania osób bezdomnych koczujących poza schroniskami. Teren poszukiwań obejmował również tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Sprawdzono wszystkie prawdopodobne miejsca bytowania osób bezdomnych. Spotkane osoby były […]

Listopadowy „Mój Ogródek” na rynku od 23 października! Kup, przeczytaj, koniecznie poleć innym działkowcom! – 22.10.2019

W bieżącym „Moim Ogródku” podpowiadamy jak zadbać o ogród ozdobny i wodny przed nadchodzącą zimą. Polecamy również szereg inspirujących artykułów, m.in. zakładamy łąkę kwietną, łączymy działkę z krajobrazem, czy też wybieramy ogródkowe szklarnie. Zachęcamy do kolekcjonowania nowego cyklu – sadownicze abc! W tym wydaniu „Mojego […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia i roli PZD oraz ogrodów działkowych w kształtowaniu klimatu – 21.10.2019

Zmiany klimatyczne stały się faktem. Ich skutki odczuwamy wszyscy. Coraz częściej występujące kataklizmy – susze, powodzie, huragany – te wszystkie zjawiska związane są z globalnym ociepleniem i mają realny wpływ na życie każdego z nas. Globalne ocieplenie jest uwarunkowane wzrostem […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie krzewienia przez PZD oświaty wśród działkowców i społeczeństwa – 21.10.2019

Krzewienie oświaty od wielu lat jest traktowane przez Polski Związek Działkowców jako jeden z podstawowych filarów działalności. Bez pogłębiania wiedzy, poszerzania zasobu informacji czy przykładania wagi do bieżących trendów i nowinek nie jest możliwy rozwój w żadnej dziedzinie. Ogrodnictwo nie […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zagospodarowania i wykorzystania działek w rodzinnych ogrodach działkowych – 21.10.2019

Rola i przeznaczenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych w ponad stuletniej historii ruchu działkowego przeszły swoistą ewolucję. Poddawały się mniej lub bardziej ulotnym modom i trendom, zmieniała się technika, możliwości ekonomiczne i produkcyjne, ale przede wszystkim wyobrażenie społeczeństwa o tym, jakie […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia integracji rodzin działkowych dla przyszłości Związku i ogrodów – 21.10.2019

Polski Związek Działkowców jest największym stowarzyszeniem w Polsce. Kontynuuje ponad 120-letnią tradycję ruchu ogrodnictwa działkowego – dziedziny życia opartej na pracy społecznej i tworzeniu przez działkowców i ich rodziny wspólnoty służącej nie tylko członkom naszej organizacji, ale i ogółowi społeczeństwa. […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia organów Związku w służbie działkowców – 21.10.2019

Rodzinne ogrody działkowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Związku Działkowców, zrzeszającego ponad milion członków i tworzących społeczność działkowców. Poprzez kontynuowanie tradycji ogrodnictwa, działkowcy i ROD przywracają społeczeństwu idę ogrodnictwa oraz realizują zadania  określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie nowoczesnego zarządzania ogrodami działkowymi z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa – 21.10.2019

Zapewnienie sprawnego zarządzania sprawami rodzinnych ogrodów działkowych należy do najważniejszych zadań PZD. Fundamentem, na którym opiera się funkcjonowanie naszej organizacji, jest społeczna praca świadczona przez rzesze działaczy. Poczynając od szczebla ogrodowego, przez okręgowy, a na krajowym kończąc, dziesiątki tysięcy członków […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce – 21.10.2019

Polski Związek Działkowców funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, w której zostały określone priorytety i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z powyższą ustawą, ogrody działkowe to urządzenia użyteczności publicznej, służące do zaspokajania […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie Statutu Polskiego Związku Działkowców – 21.10.2019

Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako najwyższy organ Związku jest wyłącznie umocowany do zmiany Statutu, będącego najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie naszej organizacji.  Zawiera bowiem fundamentalne postanowienia dotyczące zasad działania całego Związku oraz jego poszczególnych jednostek, kompetencje organów PZD, a także prawa […]

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia i roli ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla istnienia, funkcjonowania i rozwoju PZD – 21.10.2019

W 2019 r. przypadła 5 rocznica wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Mijająca czteroletnia kadencja w PZD upłynęła zatem pod znakiem wdrażania nowego prawa i dostosowywania działania całego Związku do jego wymogów. Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 września 2019 r. w sprawie niewywieszania danych osobowych działkowców na tablicach ogłoszeń w ROD bez ich zgody – 25.09.2019

Przypominamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), […]

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – 05.09.2019

W dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej ustawą „śmieciową”), która zmieni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, w tym urealni opłaty za wywóz śmieci. O zmianę […]